• Starttid: 05 Apr, kl. 01:00, 2018 | Uppdaterad: 16 Mar, kl. 14:45, 2018
   Skåne | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   E 22

   Vägen avstängd pga broarbete den 5 april - 19 april.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 16 Mar, kl. 12:14, 2018 | Uppdaterad: 16 Mar, kl. 12:19, 2018
   Skåne | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 1554

   Järnvägskorsning och väg avstängd i Gärsnäs till söndag 18/3.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 30 Nov, kl. 10:00, 2017 | Uppdaterad: 15 Mar, kl. 11:50, 2018
   Stockholm | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 1017

   Vägarbete. Trafiken regleras med trafiksignal.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 05 Mar, kl. 08:00, 2018 | Uppdaterad: 15 Mar, kl. 09:48, 2018
   Jönkoping | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 1042

   Vägen avstängd. Broarbete norr om Mariannelund.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 20 Dec, kl. 06:00, 2017 | Uppdaterad: 15 Mar, kl. 09:22, 2018
   Blekinge | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 623

   Vägen avstängd på grund av ledningsarbete mellan Asarum och Hällaryd.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 26 Feb, kl. 09:00, 2018 | Uppdaterad: 14 Mar, kl. 16:29, 2018
   Skåne | Vägarbete | Mycket stor påverkan

   Begränsad framkomlighet på grund av skyltarbete mellan Malmö och Hörby. Långsamtgående arbetsfordon på vägen. Arbete pågår vardagar mellan 9-15.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 19 Mar, kl. 01:00, 2018 | Uppdaterad: 14 Mar, kl. 09:58, 2018
   Uppsala | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 759

   Broarbete Utbyte av broräcke, längsgående bärverk, brofogar och slitplank. Tung trafik förbjuden max 3,5 t samt begränsad fordonsbredd 2,5 m. Trafik signalregleras

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 06 Feb, kl. 14:45, 2018 | Uppdaterad: 13 Mar, kl. 12:58, 2018
   Västmanland | Trafikmeddelande | Mycket stor påverkan
   Väg 835
   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 05 Dec, kl. 17:00, 2017 | Uppdaterad: 13 Mar, kl. 09:31, 2018
   Västernorrland | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   E 4

   Sprängning inom Vägområde, Begränsad framkomlighet under arbetet.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 05 Mar, kl. 07:00, 2018 | Uppdaterad: 12 Mar, kl. 13:08, 2018
   Skåne | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   E 6

   Breddning av bro i trafikplats Flädie.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 10 Mar, kl. 11:23, 2018 | Uppdaterad: 10 Mar, kl. 11:23, 2018
   Västra Götaland | Vägarbete | Mycket stor påverkan

   Stängning av Stångjärnsgatan på grund av byggnation av Hisingsbron.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 17 May, kl. 11:00, 2017 | Uppdaterad: 07 Mar, kl. 18:11, 2018
   Västra Götaland | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   E 20

   Större ombyggnation, bland annat byggs en sträcka om till mötesfri väg med mitträcke. Arbetet sker i anslutning till vägen.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 11 Sep, kl. 21:00, 2017 | Uppdaterad: 07 Mar, kl. 12:56, 2018
   Stockholm | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 267

   Mätning/provtagning

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 04 Oct, kl. 21:00, 2017 | Uppdaterad: 07 Mar, kl. 12:49, 2018
   Stockholm | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   E 18

   Ställer ut nya belysningsstolpar samt markarbeten. Arbetet pågår 21:00 - 05:00

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 07 Mar, kl. 11:41, 2018 | Uppdaterad: 07 Mar, kl. 11:50, 2018
   Stockholm | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 841

   Vägen avstängd. Fjärrvärmeledningar grävs ner. Åk gärna via trafikplats Brunna respektive trafikplats Stäket för att inte behöva åka igenom bostadsområdet, speciellt tung trafik.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 20 Mar, kl. 22:00, 2018 | Uppdaterad: 07 Mar, kl. 07:18, 2018
   Stockholm | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   E 20

   Norra Länken avstängd på grund av drift - och underhållsarbeten. Avstängningen omfattar även: Kosmostunneln (från Lidingövägen och påfarten från Hjorthagsvägen). Galaxtunneln avfart (mot Roslagsvägen).

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 19 Mar, kl. 22:00, 2018 | Uppdaterad: 07 Mar, kl. 07:17, 2018
   Stockholm | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   E 20

   Norra Länken avstängd på grund av drift - och underhållsarbeten. Avstängningen omfattar även: Karolinertunneln (från Haga Södra). Albanotunneln infart (från Roslagsvägen). Måntunneln infart (från Roslagstull).

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 01 Feb, kl. 06:01, 2018 | Uppdaterad: 06 Mar, kl. 17:11, 2018
   Södermanland | Trafikmeddelande | Mycket stor påverkan
   Väg 800

   Vägen är en isväg just nu, men körbar.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 01 Aug, kl. 07:00, 2016 | Uppdaterad: 06 Mar, kl. 07:53, 2018
   Halland | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   E 6

   Ny faunapassage över väg E6. För mer info www.trafikverket.se/.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 05 Mar, kl. 08:00, 2018 | Uppdaterad: 05 Mar, kl. 08:03, 2018
   Halland | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 932

   Broarbete. Utbyte av brobana.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 01 Feb, kl. 12:00, 2018 | Uppdaterad: 28 Feb, kl. 13:46, 2018
   Kronoberg | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 821

   Vägen avstängd. Arbete med plankorsning i Skruv.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 27 Feb, kl. 10:00, 2018 | Uppdaterad: 01 Mar, kl. 08:58, 2018
   Stockholm | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 222

   Sprängningsarbeten i projekt Trafikplats Kvarnholmen. Vägen avstängd under kortare stunder vid sprängning.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 08 May, kl. 21:00, 2017 | Uppdaterad: 27 Feb, kl. 16:40, 2018
   Stockholm | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 267

   Vattenledningsarbete. Trafiken leds om och får köra andra vägar. En ny tillfällig gång- och cykelbana finns.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 06 Feb, kl. 01:00, 2018 | Uppdaterad: 27 Feb, kl. 15:32, 2018
   Kalmar | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 627

   Vägen avstängd för tunga fordon på grund av anläggning av ny gång- och cykelväg mellan Timmernabben och Mönsterås.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 21 Feb, kl. 07:00, 2018 | Uppdaterad: 23 Feb, kl. 05:01, 2018
   Stockholm | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   E 18

   Fasta arb.platser Räckesarbeten båda sidor

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 21 Mar, kl. 22:00, 2018 | Uppdaterad: 11 Feb, kl. 09:34, 2018
   Västra Götaland | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   E 6

   Norrgående tunnelrör avstängt för trafik. Mötande trafik i det södergående tunnelröret.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 22 Mar, kl. 20:00, 2018 | Uppdaterad: 11 Feb, kl. 09:30, 2018
   Västra Götaland | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   E 6

   Västgående tunnelrör i Lundbytunneln avstängt för trafik. Västergående trafik mot Bräcke överleds till andra tunnelröret. Östergående trafik mot Eriksberg omleds på kommunala vägnätet.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 20 Mar, kl. 20:00, 2018 | Uppdaterad: 11 Feb, kl. 09:27, 2018
   Västra Götaland | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   E 6

   Gnistängstunneln, norrgående tunnelrör mot Centrum/Hisingen avstängt. Trafiken överleds. Mötande trafik i södergående rör.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 26 Jan, kl. 13:00, 2018 | Uppdaterad: 05 Feb, kl. 08:09, 2018
   Norrbotten | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 398

   Broarbete Byte av befintlig rörbro till ny. Under detta arbete leds trafiken på en provisorisk omledningsväg

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 04 Feb, kl. 15:52, 2018 | Uppdaterad: 15 Feb, kl. 12:29, 2018
   Jämtland | Trafikmeddelande | Mycket stor påverkan
   Väg 1019

   Väg 1019 till Storulvån är nattavstängd mellan kl 22.00 - 08.00. Vägen kan även stängas övrig tid med kort varsel på grund av dåligt väder.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 06 Dec, kl. 14:00, 2017 | Uppdaterad: 15 Feb, kl. 11:16, 2018
   Västra Götaland | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 1729

   Fjärrvärmeschakt, Skogsrydsvägen helt avstängd för fordonstrafik. Gående och cyklister kommer förbi avstängningen (leds ej om).

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 07 Apr, kl. 12:00, 2017 | Uppdaterad: 25 Jan, kl. 07:20, 2018
   Örebro | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 50
   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 25 Oct, kl. 05:00, 2017 | Uppdaterad: 23 Jan, kl. 14:37, 2018
   Västernorrland | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 559

   Byggnation av järnvägsbro.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 18 Aug, kl. 11:00, 2015 | Uppdaterad: 23 Jan, kl. 09:00, 2018
   Västra Götaland | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   E 6

   Från och med klockan 00:01 2/11-2017 är bron över E6 avstängd. Även på och avfarterna stängs. Avstängningarna pågår under 2 år.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 07 Dec, kl. 14:00, 2017 | Uppdaterad: 19 Jan, kl. 09:10, 2018
   Jönkoping | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 1815

   Vägen avstängd pga byggnation av bro vid korsningen mellan väg 26/47 och 1815.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 17 Jan, kl. 11:48, 2018 | Uppdaterad: 17 Jan, kl. 12:02, 2018
   Västra Götaland | Vägarbete | Mycket stor påverkan

   Förberandearbete för Västlänken. Vägen är avstängd mellan Storkgatan och Gamlestadsvägen i norrgående riktning.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 16 Jan, kl. 07:41, 2018 | Uppdaterad: 13 Mar, kl. 12:47, 2018
   Uppsala | Trafikmeddelande | Mycket stor påverkan
   Väg 825

   Torvmosse som svämmat över. Ingen prognos finns för när vägen kan öppnas igen, troligen efter vårfloden.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 11 Jan, kl. 08:00, 2018 | Uppdaterad: 11 Jan, kl. 11:06, 2018
   Jönkoping | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 26

   Byggnation av bro över befintlig väg 26/47 vid Sjövik. Trafiken leds förbi på ny väg.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 11 Jan, kl. 06:00, 2018 | Uppdaterad: 11 Jan, kl. 06:26, 2018
   Örebro | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 50

   Fasta arb.platser Breddning av väg 50 till 2+1 från Rude till Åsbro. Flera delsträckor med signalreglering och hastighetsnedsättning.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 08 Jan, kl. 08:00, 2018 | Uppdaterad: 08 Jan, kl. 09:43, 2018
   Norrbotten | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 625

   Broarbete. Mycket begränsad framkomlighet.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 14 Aug, kl. 06:00, 2017 | Uppdaterad: 20 Dec, kl. 12:58, 2017
   Östergotland | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 23

   Bygge av viltport med förbifarter.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 15 Nov, kl. 06:00, 2016 | Uppdaterad: 11 Dec, kl. 11:39, 2017
   Västra Götaland | Vägarbete | Mycket stor påverkan

   Påfarten mellan E45 västerut och Stadstjänaregatan/Norra Sjöfarten vid Lilla Bommen är stängd. Även påfarten E45 vid Göteborgs Centralstation mot Karlstad är stängd. E45 östergående trafik är flyttad längs med lokalvägen på DHL-terminalen. Västergående trafik ligger kvar på befintlig E45 till slutet av oktober 2017 och även den kommer att flyttas söder ut längs DHL-terminalen. Nästa stora omledning beräknas ske sommaren 2019, då delar av Marieholmstunneln tas i drift. Hela tunneln tas i drift sommaren 2020. Projektet beräknas bli färdigställt sommaren 2021. Stor risk för köbildning i området runt Göteborgs Centralstation, Nordstan och vid Gasklockan/Falutorget under hela perioden byggnationen pågår. Välj gärna annan väg eller annat färdsätt.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 29 Aug, kl. 08:00, 2016 | Uppdaterad: 10 Nov, kl. 14:10, 2017
   Dalarna | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 662

   Byte av bro över Alderbäcken. Vägen kommer att vara avstängd under arbetet. Förj orange skyltning.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 15 Oct, kl. 12:00, 2017 | Uppdaterad: 01 Nov, kl. 16:07, 2017
   Jämtland | Trafikmeddelande | Mycket stor påverkan
   Väg 824

   Väg 824 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 15 Oct, kl. 12:00, 2017 | Uppdaterad: 10 Jan, kl. 10:16, 2018
   Västerbotten | Trafikmeddelande | Mycket stor påverkan
   Väg 1067

   Väg 1067 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 07 Jun, kl. 06:00, 2017 | Uppdaterad: 06 Jun, kl. 19:20, 2017
   Norrbotten | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 982

   Byte av vatten- och avloppsledningar. Vägen avstängd mellan Förvaltningsvägen och Kengisgatan samt mellan Snickargatan och Doktorsronden.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 23 Jun, kl. 07:00, 2016 | Uppdaterad: 26 Aug, kl. 10:42, 2016
   Stockholm | Vägarbete | Mycket stor påverkan

   Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 22 Aug, kl. 09:15, 2016 | Uppdaterad: 13 Dec, kl. 13:29, 2017
   Västra Götaland | Vägarbete | Mycket stor påverkan

   Marieholmsprojektet. Byggnation av ny vägtunnel

   Källa: Trafikverket
  • Starttid: 26 Mar, kl. 09:06, 2014 | Uppdaterad: 10 Mar, kl. 16:01, 2018
   Västernorrland | Vägarbete | Mycket stor påverkan
   Väg 839

   vägen avstängd för genomfart på grund av stabilitetsnedsättning i höjd med Storsjön.

   Källa: Trafikverket