Se information för ditt län Här

Teckenförklaring

 • BroöppningBroöppning
 • Planerad broöppningPlanerad broöppning
 • Akut trafiklägeAkut trafikläge
 • Färja går enligt tidtabellFärja går enligt tidtabell
 • Färja med planerad störning/åtgärdFärja med planerad störning/åtgärd
 • IsvägIsväg
 • Färja med trafikstörningFärja med trafikstörning
 • TjälskadaTjälskada
 • VägolyckaVägolycka
 • Avstängd vägAvstängd väg
 • Planerad vägavstängningPlanerad vägavstängning
 • VäglagsinformationVäglagsinformation
 • Aktivt vägarbeteAktivt vägarbete
 • Planerat vägarbetePlanerat vägarbete
 • KömeddelandeKömeddelande
 • TrafikmeddelandeTrafikmeddelande
 • Planerat trafikmeddelandePlanerat trafikmeddelande
Väg 1627

Aktivt vägarbete

Lagning av sprickor i asfalten.

Starttid: kl. 05:58, 19/9, 2018

Uppdaterad: kl. 05:59, 19/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1001

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots och trafikljus. Risk för köbildning i samband med arbetet.

Starttid: kl. 05:55, 19/9, 2018

Uppdaterad: kl. 05:58, 19/9, 2018

Dalarna Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 6

Trafikmeddelande

Lastbil står illa itll mellan Flädie och Borgeby.

Starttid: kl. 05:52, 19/9, 2018

Uppdaterad: kl. 05:53, 19/9, 2018

Skåne Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 45

Aktivt vägarbete

Slåtterarbete under dagen på sträckan.

Starttid: kl. 05:51, 19/9, 2018

Uppdaterad: kl. 05:53, 19/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 204

Aktivt vägarbete

Lappning och beläggning av vägbanan.

Starttid: kl. 05:41, 19/9, 2018

Uppdaterad: kl. 05:42, 19/9, 2018

Värmland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 926

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete i båda riktningarna med vakt och lots.

Starttid: kl. 21:30, 18/9, 2018

Uppdaterad: kl. 05:38, 19/9, 2018

Halland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2516

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete mellan Herrljunga - Vedum

Starttid: kl. 06:03, 30/5, 2018

Uppdaterad: kl. 05:23, 19/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2050

Trafikmeddelande

Ett träd som blockerar del av vägbanan. Personal på väg.

Starttid: kl. 05:18, 19/9, 2018

Uppdaterad: kl. 05:33, 19/9, 2018

Västra Götaland Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 31

Vägolycka

Begränsad framkomlighet på grund av singelolycka med personbil strax söder om Vetlanda.

Starttid: kl. 05:11, 19/9, 2018

Uppdaterad: kl. 05:50, 19/9, 2018

Jönkoping Olycka Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 3023

Trafikmeddelande

Ett träd som blockerar del av vägbanan. Personal på väg.

Starttid: kl. 05:03, 19/9, 2018

Uppdaterad: kl. 05:06, 19/9, 2018

Västra Götaland Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 55

Aktivt vägarbete

Arbete mellan Åby och Ändebol, trafiken regleras med lots och ljus alt vakt.

Starttid: kl. 04:30, 19/9, 2018

Uppdaterad: kl. 04:52, 19/9, 2018

Södermanland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 243

Aktivt vägarbete

Trafiken regleras med signal eller lots.

Starttid: kl. 01:00, 1/9, 2018

Uppdaterad: kl. 04:27, 19/9, 2018

Örebro Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 6

Trafikmeddelande

Begränsad framkomlighet på grund av utsläpp av drivmedel på vägen i höjd med trafikplats Fredriksberg i Malmö.

Starttid: kl. 01:35, 19/9, 2018

Uppdaterad: kl. 02:53, 19/9, 2018

Skåne Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 9

Aktivt vägarbete

Gräsklippning i vägkanten mellan Brösarp och Simrishamn. Långsamtgående arbetsfordon på vägen.

Starttid: kl. 01:30, 19/9, 2018

Uppdaterad: kl. 05:30, 19/9, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 539

Planerad vägavstängning

Muskötunneln stängs av helt för underhållsarbete

Starttid: kl. 14:00, 19/9, 2018

Uppdaterad: kl. 01:25, 19/9, 2018

Stockholm Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 539

Planerad vägavstängning

Muskötunneln stängs av helt för underhållsarbete

Starttid: kl. 09:00, 19/9, 2018

Uppdaterad: kl. 01:25, 19/9, 2018

Stockholm Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 629

Aktivt vägarbete

Trafiken dirigeras med lots och trafiksignal. Stor risk för stenskott, håll avstånd och tänk på hastigheten.

Starttid: kl. 22:00, 18/9, 2018

Uppdaterad: kl. 22:20, 18/9, 2018

Uppsala Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 6

Väglagsinformation

Utsläpp på vägbanan. Skyltar uppsatta med risk för slirig vägbana.

Starttid: kl. 18:11, 18/9, 2018

Uppdaterad: kl. 04:44, 19/9, 2018

Västra Götaland Väglag Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2705

Aktivt vägarbete

Totalavstängning på östra delen av väg 2705 för arbeten med anslutningar.

Starttid: kl. 10:00, 21/8, 2017

Uppdaterad: kl. 14:02, 18/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2704

Aktivt vägarbete

Väg 2704 stängd för genomfart och utfart till väg 44 är ej möjlig. Trafiken hänvisas runt via 2705

Starttid: kl. 20:00, 5/8, 2018

Uppdaterad: kl. 14:01, 18/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 44

Aktivt vägarbete

Byggnation av ny väg. Arbetsfordon på platsen

Starttid: kl. 07:00, 14/6, 2017

Uppdaterad: kl. 14:01, 18/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 44

Aktivt vägarbete

Trafiken på väg 44 leds av till förbifart vid korsning. Väg 2704 stängd för genomfart och trafiken hänvisas runt via väg 2705

Starttid: kl. 20:00, 5/8, 2018

Uppdaterad: kl. 14:01, 18/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 827

Aktivt vägarbete

Broarbete, ett körfält avstängd under arbetet.

Starttid: kl. 09:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 11:03, 18/9, 2018

Västerbotten Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 634

Aktivt vägarbete

Trafiken dirigeras med lots och trafiksignal. Stor risk för stenskott, håll avstånd och tänk på hastigheten.

Starttid: kl. 10:00, 18/9, 2018

Uppdaterad: kl. 10:54, 18/9, 2018

Uppsala Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 40

Aktivt vägarbete

Röjningarbete vid dikeskant.

Starttid: kl. 10:43, 18/9, 2018

Uppdaterad: kl. 10:47, 18/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1433

Aktivt vägarbete

Mycket begränsad framkomlighet pga kabelarbete i höjd med Döinge.

Starttid: kl. 10:00, 18/9, 2018

Uppdaterad: kl. 10:32, 18/9, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 112

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark norr om Åstorp.

Starttid: kl. 12:00, 29/8, 2018

Uppdaterad: kl. 10:17, 18/9, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 738

Aktivt vägarbete

Kabelarbete, trafiken regleras med trafiljus, arbetar mellan 07:00-16:00.

Starttid: kl. 10:01, 18/9, 2018

Uppdaterad: kl. 10:04, 18/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Brunnsarbete.

Starttid: kl. 07:30, 18/9, 2018

Uppdaterad: kl. 09:20, 18/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Göteborgs Stad
Väg 63

Aktivt vägarbete

Trafiken regleras med flaggvakt.

Starttid: kl. 09:00, 18/9, 2018

Uppdaterad: kl. 09:01, 18/9, 2018

Örebro Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Aktivt vägarbete

Arbete med att sätta upp skyltar på trafikplatserna, Arbetsfordon på körbanan risk för begränsad framkomlighet. Arbetet sker mellan 07:00-16:00. I övrig tid full framkomlighet.

Starttid: kl. 08:43, 18/9, 2018

Uppdaterad: kl. 08:46, 18/9, 2018

Norrbotten Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 6

Aktivt vägarbete

09:00-15:00.

Starttid: kl. 08:32, 18/9, 2018

Uppdaterad: kl. 08:33, 18/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 62

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete på väg 62 N Deje, vakt och lots.

Starttid: kl. 08:00, 18/9, 2018

Uppdaterad: kl. 08:32, 18/9, 2018

Värmland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Aktivt vägarbete

Broarbete. Byte av tätskikt/beläggning på bron. Ett körfält avstängt åt gången.

Starttid: kl. 06:00, 24/4, 2018

Uppdaterad: kl. 07:55, 18/9, 2018

Västerbotten Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 946

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet pga ledningsarbete i höjd med Alstermo.

Starttid: kl. 07:00, 18/9, 2018

Uppdaterad: kl. 07:55, 18/9, 2018

Kronoberg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Aktivt vägarbete

Broarbete. Byte av tätskikt/beläggning på bron.

Starttid: kl. 07:00, 30/7, 2018

Uppdaterad: kl. 07:49, 18/9, 2018

Västerbotten Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 618

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete Beläggningsarbete på väg U618 trafiken regleras med vakter

Starttid: kl. 08:00, 18/9, 2018

Uppdaterad: kl. 07:38, 18/9, 2018

Västmanland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1996

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Arbetar dagtid mellan 7:30-18:00

Starttid: kl. 07:31, 18/9, 2018

Uppdaterad: kl. 07:32, 18/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 403

Aktivt vägarbete

Broarbete. Begränsad framkomlighet.

Starttid: kl. 10:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 07:16, 18/9, 2018

Norrbotten Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 14

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark

Starttid: kl. 07:00, 18/9, 2018

Uppdaterad: kl. 07:05, 18/9, 2018

Västernorrland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete Fräs och Beläggningsarbeten, Väg 635,637 och 638, Del i Åled

Starttid: kl. 01:00, 12/9, 2018

Uppdaterad: kl. 06:50, 18/9, 2018

Halland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 62

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete på väg 62 Berga - Ekshärad, vakt och lots

Starttid: kl. 01:00, 1/5, 2018

Uppdaterad: kl. 05:25, 18/9, 2018

Värmland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 45

Aktivt vägarbete

Pålningsarbeten. Stängning av Götatunneln Light. Förbud mot fordonstrafik mellan Falutorget och Lilla Bommensmotet kl 21:00-05:30

Starttid: kl. 21:00, 2/7, 2018

Uppdaterad: kl. 21:15, 17/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 222

Aktivt vägarbete

Mätning/provtagning provborrningar för kommande ombyggnad av Skvaltans tpl.

Starttid: kl. 20:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 20:11, 17/9, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 222

Aktivt vägarbete

Mätning/provtagning Provborrningar

Starttid: kl. 20:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 20:07, 17/9, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 222

Aktivt vägarbete

Mätning/provtagning Provborrningar

Starttid: kl. 20:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 20:07, 17/9, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 222

Aktivt vägarbete

Mätning/provtagning Provborrningar

Starttid: kl. 20:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 20:07, 17/9, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 631

Aktivt vägarbete

Trafiken dirigeras med lots och trafiksignal. Stor risk för stenskott, håll avstånd och tänk på hastigheten.

Starttid: kl. 16:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 18:22, 17/9, 2018

Uppsala Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 638

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark.

Starttid: kl. 17:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 17:01, 17/9, 2018

Blekinge Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 23

Aktivt vägarbete

Halva korset avstängt v120/Danskavägen mot älmhult vägen avstängd under arbetet med omledning av trafiken. Trafik från Danska vägen kan passera ut på väg 23

Starttid: kl. 10:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 15:03, 17/9, 2018

Kronoberg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 275

Planerat vägarbete

Kortare stopp för trafiken.

Starttid: kl. 14:00, 19/9, 2018

Uppdaterad: kl. 12:40, 17/9, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 800

Aktivt vägarbete

Drift/underhåll Skadad slänt ska återställas, ett körfält avstängt och trafiken regleras med trafikljus på grund av skymd sikt. Arbetet pågår några dagar under angiven tidsperiod.

Starttid: kl. 11:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 11:30, 17/9, 2018

Södermanland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 558

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete i båda riktningar med lots.

Starttid: kl. 11:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 11:29, 17/9, 2018

Västmanland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 940

Aktivt vägarbete

Elschakt. Trafijkljusreglerad 09:00 - 15:00 dagtid. Sprängningsarbeten förekommer dagtid mellan kl. 10:00 samt 14:00 med stopp i max 10 minuter.

Starttid: kl. 07:00, 6/8, 2018

Uppdaterad: kl. 11:13, 17/9, 2018

Halland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 153

Aktivt vägarbete

Broarbete. Breddning av bro vid Gödestad. Trafiken leds via en tillfälligt byggd ersättningsväg

Starttid: kl. 07:00, 9/4, 2018

Uppdaterad: kl. 10:48, 17/9, 2018

Halland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 558

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet pga underhållsarbete i höjd med Gårdsryd.

Starttid: kl. 09:59, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 10:01, 17/9, 2018

Kalmar Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1840

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete i Skånes Fagerhult.

Starttid: kl. 09:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 09:56, 17/9, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1995

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet pga kabelarbete i mark strax norr om Tollarp.

Starttid: kl. 08:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 09:04, 17/9, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Fläckvis reparation av beläggningen, långsamtgående arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet. Risk för stenskott.

Starttid: kl. 08:42, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 08:47, 17/9, 2018

Västernorrland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 26

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet pga ombyggnation av trafikplats Hedenstorp

Starttid: kl. 08:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 08:13, 17/9, 2018

Jönkoping Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 552

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark Ersättning av luftlinje till mark-kabel

Starttid: kl. 07:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 08:02, 17/9, 2018

Halland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 108

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet pga underhållsarbete norr om Svedala.

Starttid: kl. 08:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 07:55, 17/9, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 108

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark norr om Svedala.

Starttid: kl. 08:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 07:54, 17/9, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 727

Aktivt vägarbete

Förstärkningsarbete, begränsad framkomlighet, flaggvakter som reglerar trafiken. Arbetet pågår dagligen 07:00-16:00

Starttid: kl. 07:44, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 07:46, 17/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 104

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbete.

Starttid: kl. 08:30, 10/9, 2018

Uppdaterad: kl. 07:44, 17/9, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1156

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark öster om Landskrona.

Starttid: kl. 05:00, 13/9, 2018

Uppdaterad: kl. 07:43, 17/9, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 18

Aktivt vägarbete

Broarbete. Reperation av brofog.

Starttid: kl. 06:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 07:34, 17/9, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 636

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark mellan Bräkne-Hoby och Järnavik.

Starttid: kl. 08:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 07:28, 17/9, 2018

Blekinge Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 836

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet pga kabelarbete i mark norr om Frödinge i Vimmerby kommun.

Starttid: kl. 07:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 07:26, 17/9, 2018

Kalmar Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 311

Aktivt vägarbete

Broarbete, byte slitlager och kantbalk. Begränsad framkomlighet.

Starttid: kl. 08:00, 30/7, 2018

Uppdaterad: kl. 07:25, 17/9, 2018

Jämtland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 45

Aktivt vägarbete

Broarbete, begränsad framkomlighet.

Starttid: kl. 09:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 07:24, 17/9, 2018

Jämtland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 592

Aktivt vägarbete

Broarbete. Begränsad framkomlighet.

Starttid: kl. 07:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 07:23, 17/9, 2018

Jämtland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1216

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet pga ledningsarbete i Tågarp.

Starttid: kl. 07:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 07:03, 17/9, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 695

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus och lots. Arbetet sker måndag - torsdag mellan 06:00 - 22:00. Risk för köbildning och kortare stopp under arbetet.

Starttid: kl. 07:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 06:56, 17/9, 2018

Gävleborg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 598

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete. Trafiken dirigeras med vakt och lots.

Starttid: kl. 06:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 06:51, 17/9, 2018

Jönkoping Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 701

Aktivt vägarbete

Trafiken regleras med signal/vakt/lots.

Starttid: kl. 06:00, 13/6, 2018

Uppdaterad: kl. 06:40, 17/9, 2018

Uppsala Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 611

Aktivt vägarbete

Lednings/telearb. Fiberdragning

Starttid: kl. 06:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 06:36, 17/9, 2018

Västmanland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 705

Aktivt vägarbete

Trafiken dirigeras med lots och trafiksignal. Stor risk för stenskott om inte hastigheten följs.

Starttid: kl. 22:00, 16/9, 2018

Uppdaterad: kl. 06:35, 17/9, 2018

Uppsala Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 215

Aktivt vägarbete

Grävning vid Norsholm, bredvid bron över Göta kanal.

Starttid: kl. 06:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 06:31, 17/9, 2018

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 288

Aktivt vägarbete

Fräsning/Läggning Lappning, utmed V.288, V.292 Man använder sig utav TMA, Vakter och avstängningsmaterial.

Starttid: kl. 06:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 06:06, 17/9, 2018

Uppsala Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 222

Aktivt vägarbete

Avstängning av ett körfällt på 222:an västgående i höjd med Nacka Gymnasium

Starttid: kl. 21:00, 8/4, 2018

Uppdaterad: kl. 05:55, 17/9, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 905

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete i båda riktningarna med vakt och lots.

Starttid: kl. 17:00, 13/9, 2018

Uppdaterad: kl. 05:50, 17/9, 2018

Halland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 573

Aktivt vägarbete

Anläggande av busshållplatser. Risk för begränsad framkomlighet under arbetet.

Starttid: kl. 01:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 01:25, 17/9, 2018

Norrbotten Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 708

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbet. Trafiken dirigeras förbi arbetet med lots och trafikljus.

Starttid: kl. 15:00, 9/9, 2018

Uppdaterad: kl. 23:18, 16/9, 2018

Dalarna Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 53

Aktivt vägarbete

Lednings/telearb. Förlägga lägga ut en temporär optokabel i vägslänten

Starttid: kl. 07:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 11:48, 16/9, 2018

Södermanland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2177

Aktivt vägarbete

Byggnation av ny gång/cykel-väg

Starttid: kl. 13:00, 4/9, 2018

Uppdaterad: kl. 08:53, 16/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 49

Aktivt vägarbete

Broarbete. Kantbalks byte. Trafikljusreglerad

Starttid: kl. 10:00, 3/9, 2018

Uppdaterad: kl. 08:48, 16/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 44

Aktivt vägarbete

Tunnelarbete i Uddevallatunnlarna

Starttid: kl. 19:08, 29/8, 2018

Uppdaterad: kl. 08:47, 16/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 680

Aktivt vägarbete

Ombyggnation av VA-ledningar samt breddning av GC-väg i centrala Edane

Starttid: kl. 07:00, 2/9, 2018

Uppdaterad: kl. 08:40, 16/9, 2018

Värmland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1119

Aktivt vägarbete

Större broarbete, vid Grannäs. Begränsad framkomlighet.

Starttid: kl. 06:00, 10/9, 2018

Uppdaterad: kl. 16:07, 15/9, 2018

Västerbotten Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 744

Aktivt vägarbete

Byte av brolager i höjd med Forsbodforsen i Morjärv. En körbanan avstängd åt gången under arbetet.

Starttid: kl. 10:27, 15/9, 2018

Uppdaterad: kl. 11:24, 15/9, 2018

Norrbotten Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2002

Aktivt vägarbete

Komplettering busshållplatser. Spikning av GC stöd. Arbetet är rörligt Arbetet pågår dagtid 07-16, måndag - fredag

Starttid: kl. 07:00, 31/8, 2018

Uppdaterad: kl. 08:55, 15/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 676

Aktivt vägarbete

Vatten/Avlopps-Schakt längs med väg 676, totalavstängning i etapper och körplåt läggs ut för berörda trafikanter i området

Starttid: kl. 07:00, 19/3, 2018

Uppdaterad: kl. 08:47, 15/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2183

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete. Trafiken regleras med vakt och lots

Starttid: kl. 05:00, 30/5, 2018

Uppdaterad: kl. 08:26, 15/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 763

Aktivt vägarbete

Underhåll av järnvägen

Starttid: kl. 13:00, 22/8, 2018

Uppdaterad: kl. 08:24, 15/9, 2018

Värmland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2090

Aktivt vägarbete

Broarbete. Brounderhåll

Starttid: kl. 07:00, 21/8, 2018

Uppdaterad: kl. 08:23, 15/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 20

Aktivt vägarbete

Ny vägtrumma och asfaltering väster om korsning E20/V200 Industrivägen

Starttid: kl. 11:00, 16/8, 2018

Uppdaterad: kl. 08:21, 15/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 20

Aktivt vägarbete

Ny vägtrumma och ny asfalt vid korsning

Starttid: kl. 14:00, 22/8, 2018

Uppdaterad: kl. 08:21, 15/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2025

Aktivt vägarbete

Broarbete på bron över 44an. Cykelbron öppeen

Starttid: kl. 11:00, 31/7, 2018

Uppdaterad: kl. 08:18, 15/9, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 771

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete, trafiken regleras med vakter/ljus och lots.

Starttid: kl. 11:00, 3/9, 2018

Uppdaterad: kl. 23:03, 14/9, 2018

Gävleborg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket