Se information för ditt län Här

Teckenförklaring

 • BroöppningBroöppning
 • Planerad broöppningPlanerad broöppning
 • Akut trafiklägeAkut trafikläge
 • Färja går enligt tidtabellFärja går enligt tidtabell
 • Färja med planerad störning/åtgärdFärja med planerad störning/åtgärd
 • IsvägIsväg
 • Färja med trafikstörningFärja med trafikstörning
 • TjälskadaTjälskada
 • VägolyckaVägolycka
 • Avstängd vägAvstängd väg
 • Planerad vägavstängningPlanerad vägavstängning
 • VäglagsinformationVäglagsinformation
 • Aktivt vägarbeteAktivt vägarbete
 • Planerat vägarbetePlanerat vägarbete
 • KömeddelandeKömeddelande
 • TrafikmeddelandeTrafikmeddelande
 • Planerat trafikmeddelandePlanerat trafikmeddelande
E 4

Trafikmeddelande

Två stilla stående fordon på vägen strax norr om Gävle norra.

Starttid: kl. 03:14, 19/3, 2019

Uppdaterad: kl. 03:15, 19/3, 2019

Gävleborg Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 21

Aktivt vägarbete

Arbete med viltstängsel mellan Vinslöv och Hässleholm.

Starttid: kl. 07:00, 22/1, 2019

Uppdaterad: kl. 02:36, 19/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 761

Aktivt vägarbete

Vägen avstängd pga arbete vid järnvägskorsningen norr om Lammhult. Arbetet pågår mellan kl. 02:20-06:00.

Starttid: kl. 02:20, 19/3, 2019

Uppdaterad: kl. 02:27, 19/3, 2019

Kronoberg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 812

Trafikmeddelande

Vid Nordbodarna en lastbil med släp på del av vägen. Personbilar tar sig förbi men ej större fordon. Väntar in bärgare. Observera att sluttiden är preliminär och kan komma att ändras.

Starttid: kl. 01:21, 19/3, 2019

Uppdaterad: kl. 01:25, 19/3, 2019

Jämtland Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Trafikmeddelande

Personbil med släp som står illa till i höjd med Hökmarjsberget, står delvis i höger körfält.

Starttid: kl. 01:10, 19/3, 2019

Uppdaterad: kl. 01:12, 19/3, 2019

Västerbotten Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 6

Aktivt vägarbete

Vägräckesarbete. Avfarten stängs av i södergående riktning.

Starttid: kl. 00:36, 19/3, 2019

Uppdaterad: kl. 00:38, 19/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Trafikmeddelande

Två breda och höga transporter, 6m bred och 6m hög. Härnösand till slutdestination Loviken y-Län Färdväg:Väg718 till väg331 mot Stavreviken vidare på väg681 och väg680 fram till Bergeforsen och väg330. Vid Kävsta väg86 mot Kovland vidare på väg320 fram till slutdestinationen Loviken.

Starttid: kl. 23:52, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 00:00, 19/3, 2019

Västernorrland Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 45

Aktivt vägarbete

Fasta arb.platser Förstärkningsarbete av Götatunneln.

Starttid: kl. 07:00, 24/6, 2018

Uppdaterad: kl. 23:54, 18/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 103

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet pga ledningsarbete.

Starttid: kl. 05:00, 19/3, 2019

Uppdaterad: kl. 18:10, 18/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 592

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark längs Godegårdsvägen i Zinkgruvan. Arbetet görs i etapper om trädfällning, schaktning och sprängning. Flaggvakt kan komma att används vid schaktning och sprängning.

Starttid: kl. 17:00, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 17:55, 18/3, 2019

Örebro Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 592

Aktivt vägarbete

Grävningsarbete på grund av akut vattenläcka inne i Hestra.

Starttid: kl. 16:48, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 16:49, 18/3, 2019

Jönkoping Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 83

Aktivt vägarbete

Spolning av kantstolpar. Arbetsfordon på vägen, risk för begränsad framkomlighet.

Starttid: kl. 12:30, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 12:42, 18/3, 2019

Gävleborg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 27

Aktivt vägarbete

Broarbete.

Starttid: kl. 09:00, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 12:38, 18/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 787

Aktivt vägarbete

Broarbete Kantbalksbyte

Starttid: kl. 10:00, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 12:29, 18/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 108

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark norr om Svedala.

Starttid: kl. 11:30, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 11:30, 18/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 646

Aktivt vägarbete

Broarbete i Fliseryd. Trafiken regleras med trafikljus.

Starttid: kl. 11:00, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 11:21, 18/3, 2019

Kalmar Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Planerat vägarbete

Ett körfält på Torggatan i östlig riktning och Kungsgatans infart söderut är avstängt

Starttid: kl. 07:00, 1/4, 2019

Uppdaterad: kl. 11:08, 18/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trollhättans stad

Aktivt vägarbete

Ledning/Schaktarbete.

Starttid: kl. 10:48, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 10:52, 18/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 26

Aktivt vägarbete

Södergående tunnelrör avstängt för trafik. Mötande trafik i det norrgående tunnelröret.

Starttid: kl. 09:57, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 10:02, 18/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 585

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark. Grävning/plöjning slang för fiberkabel. Rörtryckning under väg.

Starttid: kl. 10:00, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 09:33, 18/3, 2019

Blekinge Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 587

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark.

Starttid: kl. 10:00, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 09:30, 18/3, 2019

Blekinge Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 509

Aktivt vägarbete

Reparation av bro. Trafiken leds förbi arbetsområdet.

Starttid: kl. 15:00, 3/10, 2018

Uppdaterad: kl. 08:05, 18/3, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1008

Aktivt vägarbete

Arbete med gång och cykelväg väster om Tränås.

Starttid: kl. 06:00, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 07:00, 18/3, 2019

Jönkoping Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 833

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark väster om Svedala.

Starttid: kl. 07:00, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 07:00, 18/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1999

Aktivt vägarbete

Vägen avstängd på Nöbbelövsvägen på grund av underhållsarbete norr om Tollarp.

Starttid: kl. 07:00, 22/10, 2018

Uppdaterad: kl. 06:39, 18/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 40

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet pga kabelarbete.

Starttid: kl. 06:00, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 06:38, 18/3, 2019

Kalmar Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 22

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av arbete med förbifart Sätaröd.

Starttid: kl. 07:00, 1/10, 2018

Uppdaterad: kl. 06:38, 18/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 34

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark Tryckning/borrning av ny kabel. Starkström.

Starttid: kl. 02:00, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 21:23, 17/3, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 229

Trafikmeddelande

Stort hål i höger körfält precis i kurvan. Var uppmärksam.

Starttid: kl. 13:26, 17/3, 2019

Uppdaterad: kl. 12:02, 18/3, 2019

Stockholm Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 240

Aktivt vägarbete

Arbete med busshållplats, Sunnemo.

Starttid: kl. 07:00, 15/3, 2019

Uppdaterad: kl. 02:27, 16/3, 2019

Värmland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 156

Aktivt vägarbete

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, vägen skall breddas med mera. Flaggvakt och skyddsfordon på plats.

Starttid: kl. 07:00, 14/1, 2019

Uppdaterad: kl. 02:27, 16/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 116

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet pga ledningsarbete.

Starttid: kl. 07:00, 15/3, 2019

Uppdaterad: kl. 08:49, 15/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 882

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av räckesarbeten vid Storsjö.

Starttid: kl. 07:59, 15/3, 2019

Uppdaterad: kl. 08:00, 15/3, 2019

Kalmar Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 42

Aktivt vägarbete

Fjärrvärmearbete i anslutning till riksväg 42.

Starttid: kl. 07:00, 29/10, 2018

Uppdaterad: kl. 19:34, 14/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 941

Aktivt vägarbete

Arbete med ledningar i mark vid befintlig Gång och cykelväg i Södra Sandby.

Starttid: kl. 07:00, 21/1, 2019

Uppdaterad: kl. 15:25, 14/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1554

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete mellan Hammenhög och Ö Herrestad. Arbetet pågår dagtid kl 07-16.

Starttid: kl. 01:00, 4/2, 2019

Uppdaterad: kl. 12:35, 14/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 107

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark söder om Ängelholm.

Starttid: kl. 09:00, 31/1, 2019

Uppdaterad: kl. 10:01, 14/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 15

Aktivt vägarbete

Vägen avstängd för genomfartstrafik på grund av ombyggnad av väg och cirkulationsplats.

Starttid: kl. 18:00, 4/3, 2019

Uppdaterad: kl. 09:40, 14/3, 2019

Blekinge Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 110

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet pga ledningsarbete.

Starttid: kl. 06:00, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 09:27, 14/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 110

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete norr om Asmundtorp.

Starttid: kl. 06:00, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 09:26, 14/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Planerat vägarbete

Broarbete. Mälarbron är avstängd 23-24 mars.

Starttid: kl. 04:00, 23/3, 2019

Uppdaterad: kl. 08:43, 14/3, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 531

Avstängd väg

Vägen över Flatruet är nattstängd mellan kl 22:00-06:00 under perioden 1/12 - 15/4. Vid besvärligt väder kan vägen stängas med kort varsel även under annan tid.

Starttid: kl. 20:29, 13/3, 2019

Uppdaterad: kl. 20:30, 13/3, 2019

Jämtland Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 635

Aktivt vägarbete

Broarbete i höjd med Lillön.

Starttid: kl. 08:00, 13/3, 2019

Uppdaterad: kl. 14:09, 13/3, 2019

Kalmar Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1023

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete i Glemmingebro

Starttid: kl. 10:00, 13/3, 2019

Uppdaterad: kl. 10:56, 13/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 23

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av provtagningsarbete i höjd med Sösdala.

Starttid: kl. 14:00, 30/1, 2019

Uppdaterad: kl. 07:40, 13/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 20

Aktivt vägarbete

Nybyggnation av E20. Sprängning sker tidvis, och då runt klockan 14:00. Vägen blir avstängd cirka 10 min åt gången.

Starttid: kl. 14:00, 9/10, 2018

Uppdaterad: kl. 06:51, 13/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1860

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark i höjd med Allarp.

Starttid: kl. 15:00, 12/3, 2019

Uppdaterad: kl. 15:28, 12/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 18

Aktivt vägarbete

Broarbete i höjd med Korsängsmotet. Påverkar trafiken i båda riktningar. Höger körfält är anpassat för lastbilstrafik och vänster är anpassat för personbilstrafik. Påfarterna vid Trpl 135 V samt 134 Ö kommer fortsatt att vara avstängd under broarbetet, fram till vecka 23.

Starttid: kl. 20:00, 3/3, 2019

Uppdaterad: kl. 11:31, 12/3, 2019

Västmanland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 540

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark i Smålandsstenar.

Starttid: kl. 11:00, 12/3, 2019

Uppdaterad: kl. 11:08, 12/3, 2019

Jönkoping Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 976

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbete i höjd med Vomb.

Starttid: kl. 09:00, 12/3, 2019

Uppdaterad: kl. 09:59, 12/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 678

Aktivt vägarbete

Provborrning. Vardagar 09:00-15:00.

Starttid: kl. 09:00, 12/3, 2019

Uppdaterad: kl. 11:52, 15/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 501

Aktivt vägarbete

Kabelarbete

Starttid: kl. 06:00, 12/3, 2019

Uppdaterad: kl. 06:53, 12/3, 2019

Södermanland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Aktivt vägarbete

Drift/underhåll förstärkning och förlängning av befintligt bullerplank, NATTARBETE 21-05

Starttid: kl. 22:00, 11/3, 2019

Uppdaterad: kl. 17:20, 11/3, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 513

Aktivt vägarbete

Schaktning längst väg.

Starttid: kl. 16:00, 12/3, 2019

Uppdaterad: kl. 18:21, 12/3, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 70

Aktivt vägarbete

Vägarbete mellan väg 825 och Hogla. Ett körfält öppet förbi platsen.

Starttid: kl. 11:00, 11/3, 2019

Uppdaterad: kl. 11:08, 11/3, 2019

Västmanland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 128

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i höjd med Sandsjöfors.

Starttid: kl. 08:00, 4/2, 2019

Uppdaterad: kl. 09:19, 11/3, 2019

Jönkoping Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 527

Aktivt vägarbete

Kabelarbete längs vägen.

Starttid: kl. 08:00, 11/3, 2019

Uppdaterad: kl. 08:06, 11/3, 2019

Gotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1766

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete i Hasslarp.

Starttid: kl. 07:00, 11/3, 2019

Uppdaterad: kl. 07:05, 11/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 738

Aktivt vägarbete

Breddning av ramper på Lyrleden

Starttid: kl. 12:00, 1/2, 2019

Uppdaterad: kl. 23:37, 8/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 155

Aktivt vägarbete

In- och utfart med Arendalsvägen avstängd

Starttid: kl. 18:00, 6/1, 2019

Uppdaterad: kl. 23:27, 8/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Stabiliseringsarbete av Delsjövägen. Sträckan Storagårdsgatan-Skårsgatan avstängd. Följ orange skyltning.

Starttid: kl. 08:00, 25/2, 2019

Uppdaterad: kl. 20:24, 8/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1627

Aktivt vägarbete

Lednings/telearb. Regleras med trafikljus.

Starttid: kl. 10:00, 15/2, 2019

Uppdaterad: kl. 09:57, 8/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 506

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark

Starttid: kl. 11:00, 20/5, 2018

Uppdaterad: kl. 09:40, 8/3, 2019

Kalmar Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1648

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark norr om Hovby.

Starttid: kl. 08:00, 8/3, 2019

Uppdaterad: kl. 08:02, 8/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 209

Aktivt vägarbete

Kabelarbete

Starttid: kl. 14:30, 28/1, 2019

Uppdaterad: kl. 23:49, 7/3, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 226

Aktivt vägarbete

Enklare arbeten med beläggning

Starttid: kl. 18:00, 7/3, 2019

Uppdaterad: kl. 18:38, 7/3, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 622

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark nordöst om Ljungby.

Starttid: kl. 06:00, 7/3, 2019

Uppdaterad: kl. 06:00, 7/3, 2019

Kronoberg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 667

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark.

Starttid: kl. 07:00, 6/3, 2019

Uppdaterad: kl. 08:03, 6/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Vägen avstängd på grund av VA-arbete.

Starttid: kl. 07:00, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 16:41, 5/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trollhättans stad

Aktivt vägarbete

Vägen avstängd på grund av VA-arbete. Kasvägen kommer att vara öppen med tillfart från norr eller söder omväxlande under arbetstiden.

Starttid: kl. 07:00, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 16:37, 5/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trollhättans stad
Väg 30

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet pga kantstolpsarbete mellan Lammhult och Vrigstad. Trafiken regleras med lots och trafikljus. Arbetet pågår dagtid kl. 7-16.

Starttid: kl. 13:10, 5/3, 2019

Uppdaterad: kl. 08:47, 12/3, 2019

Jönkoping Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 26

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet. Byggnation av ny 2+1 väg söder om Mullsjö.

Starttid: kl. 07:00, 11/5, 2017

Uppdaterad: kl. 11:19, 5/3, 2019

Jönkoping Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 599

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet pga underhållsarbete.

Starttid: kl. 09:00, 5/3, 2019

Uppdaterad: kl. 09:06, 5/3, 2019

Kronoberg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 903

Aktivt vägarbete

Kabelarbete

Starttid: kl. 07:00, 5/3, 2019

Uppdaterad: kl. 07:22, 5/3, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 6

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet pga ombyggnation i trafikplats Alnarp.

Starttid: kl. 08:00, 25/1, 2018

Uppdaterad: kl. 17:27, 4/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 801

Planerat trafikmeddelande

Härnevi Marknad

Starttid: kl. 09:00, 16/6, 2019

Uppdaterad: kl. 13:28, 4/3, 2019

Uppsala Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 261

Aktivt vägarbete

Etableringsarbete. Skyddsbil på plats.

Starttid: kl. 09:00, 4/3, 2019

Uppdaterad: kl. 09:46, 4/3, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 213

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av underhållsarbete på Strömsholmen. Arbetet pågår mellan 07-16.

Starttid: kl. 07:56, 4/3, 2019

Uppdaterad: kl. 08:02, 4/3, 2019

Kalmar Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 682

Aktivt vägarbete

Utföra förläggning av ny ledning, optokabel.

Starttid: kl. 07:00, 4/3, 2019

Uppdaterad: kl. 07:01, 4/3, 2019

Kronoberg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1935

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark öster om Farstorp.

Starttid: kl. 12:00, 12/2, 2019

Uppdaterad: kl. 14:42, 1/3, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Lendningsarbeten inför husbyggnation vid Gårda. Mellan Ullevigatan och Drakegatan.

Starttid: kl. 07:00, 14/1, 2019

Uppdaterad: kl. 08:36, 1/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1596

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark söder om Kivik.

Starttid: kl. 12:00, 28/2, 2019

Uppdaterad: kl. 12:10, 28/2, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1136

Aktivt vägarbete

Broarbete

Starttid: kl. 08:00, 28/2, 2019

Uppdaterad: kl. 09:30, 28/2, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Ett körfält avstängt, trafiken släpps fram växelvis med trafiksignaler.

Starttid: kl. 13:04, 27/2, 2019

Uppdaterad: kl. 13:39, 8/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 532

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete i höjd med Sandbäck.

Starttid: kl. 07:00, 27/2, 2019

Uppdaterad: kl. 07:00, 27/2, 2019

Blekinge Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 26

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark söder om Gislaved.

Starttid: kl. 00:00, 27/2, 2019

Uppdaterad: kl. 02:20, 27/2, 2019

Jönkoping Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 6

Aktivt vägarbete

Nybyggnation av utfart på nedfart från E45 till E6 södergående.

Starttid: kl. 22:14, 26/2, 2019

Uppdaterad: kl. 08:32, 4/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 263

Aktivt vägarbete

Fasta arb.platser Fast arbete med vägräcke, kantsten m.m.

Starttid: kl. 08:00, 15/3, 2019

Uppdaterad: kl. 09:16, 15/3, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1444

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete mellan Nyhamnsläge och Arild

Starttid: kl. 12:00, 25/2, 2019

Uppdaterad: kl. 12:28, 25/2, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 263

Aktivt vägarbete

Fasta arb.platser Fast arbete med vägräcke, kantsten m.m. Etapp 6_1

Starttid: kl. 00:00, 5/3, 2019

Uppdaterad: kl. 11:03, 5/3, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 263

Aktivt vägarbete

Byggnation av en ny rondell.

Starttid: kl. 21:00, 6/8, 2018

Uppdaterad: kl. 11:59, 25/2, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1877

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark söder om Tyringe.

Starttid: kl. 08:00, 25/2, 2019

Uppdaterad: kl. 08:12, 25/2, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1900

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark söder om Tyringe.

Starttid: kl. 08:00, 25/2, 2019

Uppdaterad: kl. 08:11, 25/2, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 881

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete väster om Östanåkra

Starttid: kl. 07:00, 25/2, 2019

Uppdaterad: kl. 16:01, 25/2, 2019

Kronoberg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 124

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark öster om Ljungby.

Starttid: kl. 16:00, 22/2, 2019

Uppdaterad: kl. 16:22, 22/2, 2019

Kronoberg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 24

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark Fiberförlängning på landsbyggd.

Starttid: kl. 07:00, 22/2, 2019

Uppdaterad: kl. 07:03, 22/2, 2019

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 32

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbete i höjd med Tranås.

Starttid: kl. 19:00, 20/2, 2019

Uppdaterad: kl. 20:54, 20/2, 2019

Jönkoping Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Ombyggnation av trafikplats Hedenstorp.

Starttid: kl. 08:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 16:51, 19/2, 2019

Jönkoping Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 363

Aktivt vägarbete

Avverkning intilll vägen trafiken regleras med trafiksignal.

Starttid: kl. 07:00, 18/2, 2019

Uppdaterad: kl. 09:08, 19/2, 2019

Västerbotten Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 659

Aktivt vägarbete

Underhållsarbete, bron är avstängd under arbetet.

Starttid: kl. 07:00, 18/2, 2019

Uppdaterad: kl. 15:58, 18/2, 2019

Uppsala Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket