Se information för ditt län Här

Teckenförklaring

 • BroöppningBroöppning
 • Planerad broöppningPlanerad broöppning
 • Akut trafiklägeAkut trafikläge
 • Färja går enligt tidtabellFärja går enligt tidtabell
 • Färja med planerad störning/åtgärdFärja med planerad störning/åtgärd
 • IsvägIsväg
 • Färja med trafikstörningFärja med trafikstörning
 • TjälskadaTjälskada
 • VägolyckaVägolycka
 • Avstängd vägAvstängd väg
 • Planerad vägavstängningPlanerad vägavstängning
 • VäglagsinformationVäglagsinformation
 • Aktivt vägarbeteAktivt vägarbete
 • Planerat vägarbetePlanerat vägarbete
 • KömeddelandeKömeddelande
 • TrafikmeddelandeTrafikmeddelande
 • Planerat trafikmeddelandePlanerat trafikmeddelande
Väg 616

Planerat vägarbete

Byte av broklaffar på Bergnäsbron. Bron kommer vara helt avstängd för trafik mellan 16/7-6/8 samt nattetid några nätter före och efter dessa datum.

Starttid: kl. 05:00, 16/7, 2018

Uppdaterad: kl. 04:19, 16/7, 2018

Norrbotten Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 757

Aktivt vägarbete

Drift/underhållsarbete. Bron är avstängd, gäller ej buss i linjetrafik.

Starttid: kl. 07:00, 25/6, 2018

Uppdaterad: kl. 22:44, 14/7, 2018

Östergotland Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 66

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots och trafikljus. Risk för köbildning i samband med arbetet.

Starttid: kl. 07:00, 8/8, 2018

Uppdaterad: kl. 14:35, 12/7, 2018

Dalarna Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 562

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete. Risk för köbildning i samband med arbetet.

Starttid: kl. 07:00, 6/8, 2018

Uppdaterad: kl. 14:28, 12/7, 2018

Dalarna Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 560

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete, trafiken regleras med vakt. Risk för köbildning i samband med arbetet.

Starttid: kl. 07:00, 6/8, 2018

Uppdaterad: kl. 14:28, 12/7, 2018

Dalarna Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 982

Aktivt vägarbete

Byte av vatten- och avloppsledningar. Vägen avstängd mellan Förvaltningsvägen och Kengisgatan. Soukolovägen kan i vissa delar av arbetet också påverkas.

Starttid: kl. 06:00, 7/6, 2017

Uppdaterad: kl. 13:53, 12/7, 2018

Norrbotten Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 250

Aktivt vägarbete

Broarbete. Trafik regleras med signal

Starttid: kl. 11:00, 16/7, 2018

Uppdaterad: kl. 11:09, 12/7, 2018

Västmanland Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 726

Aktivt vägarbete

Avgrävning väg för Byte av trumma.

Starttid: kl. 18:00, 20/7, 2018

Uppdaterad: kl. 10:45, 12/7, 2018

Västerbotten Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 272

Planerat vägarbete

Trädfällning. Vägen kommer att vara avstängd mellan Österfärnebo och Gysinge den 17/7 mellan 04,00-06,00.

Starttid: kl. 04:00, 17/7, 2018

Uppdaterad: kl. 09:06, 12/7, 2018

Gävleborg Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 83

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete. Risk för kortare stopp och köbildning.

Starttid: kl. 06:00, 10/5, 2018

Uppdaterad: kl. 11:40, 11/7, 2018

Gävleborg Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 681

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete

Starttid: kl. 05:00, 11/7, 2018

Uppdaterad: kl. 05:50, 11/7, 2018

Örebro Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 700

Aktivt vägarbete

Diknings och Beläggningsarbeten.

Starttid: kl. 08:00, 24/5, 2018

Uppdaterad: kl. 15:46, 9/7, 2018

Gävleborg Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 126

Aktivt vägarbete

Vägen avstängd. Beläggningsarbete genom Alvesta.

Starttid: kl. 09:00, 6/9, 2017

Uppdaterad: kl. 11:33, 9/7, 2018

Kronoberg Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 45

Aktivt vägarbete

Östergående tunnelrör avstängt för trafik.

Starttid: kl. 00:01, 25/6, 2018

Uppdaterad: kl. 09:36, 9/7, 2018

Västra Götaland Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 250

Aktivt vägarbete

Fasta arb.platser Förstärkningsåtgärder väg 250 Flyten. Väg 250 avstängd

Starttid: kl. 07:00, 9/7, 2018

Uppdaterad: kl. 07:18, 9/7, 2018

Västmanland Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 851

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete. Vägen avstängd under arbetet.

Starttid: kl. 06:00, 9/7, 2018

Uppdaterad: kl. 06:43, 9/7, 2018

Västernorrland Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 26

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av sprängningsarbete. Arbetet pågår dagtid mellan kl 09-15.

Starttid: kl. 14:00, 15/9, 2017

Uppdaterad: kl. 10:38, 6/7, 2018

Jönkoping Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 26

Aktivt vägarbete

Byggnation av bro över befintlig väg 26/47 vid Sjövik. Trafiken leds förbi på ny väg.

Starttid: kl. 08:00, 11/1, 2018

Uppdaterad: kl. 10:13, 6/7, 2018

Jönkoping Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 620

Aktivt vägarbete

Förstärkningsarbete. Vägen stängs av ca, 200 m norr om enskild väg Älgberget och jaktskyttebana, Följ skyltad omledning

Starttid: kl. 06:00, 9/7, 2018

Uppdaterad: kl. 14:07, 6/7, 2018

Dalarna Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Ombyggnation av Grådarondellen. Stor risk för köbildning samband med arbetet.

Starttid: kl. 00:00, 12/4, 2018

Uppdaterad: kl. 09:58, 4/7, 2018

Dalarna Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 615

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete. Trafiken regleras med vakt.

Starttid: kl. 03:45, 18/6, 2018

Uppdaterad: kl. 12:51, 3/7, 2018

Västmanland Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 874

Aktivt vägarbete

Utbyggnad av järnvägen

Starttid: kl. 07:00, 3/7, 2018

Uppdaterad: kl. 11:53, 3/7, 2018

Skåne Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 6

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av beläggningsarbete

Starttid: kl. 16:30, 13/7, 2018

Uppdaterad: kl. 16:49, 13/7, 2018

Skåne Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 653

Aktivt vägarbete

Björkviks brygga avstängd på grund av rasrisk.

Starttid: kl. 00:00, 26/6, 2018

Uppdaterad: kl. 09:10, 6/7, 2018

Stockholm Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2183

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete Ed - Nössemark. Vakt och lots

Starttid: kl. 01:00, 2/5, 2018

Uppdaterad: kl. 06:14, 2/7, 2018

Västra Götaland Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Aktivt vägarbete

Arbete med gång och cykelväg under E4, begränsad framkomlighet.

Starttid: kl. 06:00, 29/5, 2018

Uppdaterad: kl. 23:02, 29/6, 2018

Västernorrland Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 672

Aktivt vägarbete

Vägen avstängd pga broarbete väster om Jönköping.

Starttid: kl. 07:00, 6/8, 2018

Uppdaterad: kl. 14:12, 29/6, 2018

Jönkoping Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 518

Aktivt vägarbete

Drift/underhåll Vägtrumma har rasat på väg 518 Gräsmyr-Mullsjö Byte av trumma

Starttid: kl. 07:00, 12/10, 2017

Uppdaterad: kl. 10:19, 28/6, 2018

Västerbotten Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 562

Aktivt vägarbete

Broarbete Njurundabommen, bron kommer att vara helt avstängd mellan 28/6 - 6/7. Följ skyltad omledning.

Starttid: kl. 07:00, 28/6, 2018

Uppdaterad: kl. 06:54, 28/6, 2018

Västernorrland Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 97

Aktivt vägarbete

Beläggning- och förstärkningsarbeten. Vägen avstängd under arbetet. Följ skyltad omledning.

Starttid: kl. 15:30, 26/6, 2018

Uppdaterad: kl. 15:22, 26/6, 2018

Norrbotten Vägarbete Mycket stor påverkan
Källa: Trafikverket