Se information för ditt län Här

Teckenförklaring

 • BroöppningBroöppning
 • Planerad broöppningPlanerad broöppning
 • Akut trafiklägeAkut trafikläge
 • Färja går enligt tidtabellFärja går enligt tidtabell
 • Färja med planerad störning/åtgärdFärja med planerad störning/åtgärd
 • IsvägIsväg
 • Färja med trafikstörningFärja med trafikstörning
 • TjälskadaTjälskada
 • VägolyckaVägolycka
 • Avstängd vägAvstängd väg
 • Planerad vägavstängningPlanerad vägavstängning
 • VäglagsinformationVäglagsinformation
 • Aktivt vägarbeteAktivt vägarbete
 • Planerat vägarbetePlanerat vägarbete
 • KömeddelandeKömeddelande
 • TrafikmeddelandeTrafikmeddelande
 • Planerat trafikmeddelandePlanerat trafikmeddelande
E 20

Aktivt vägarbete

Mellan Brännebrona och Hagggården i norrgående riktning pågår målning av kantlinjer. Skyddsfordon medföljer. Risk för köbildning

Starttid: kl. 15:12, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 15:13, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 40

Planerat vägarbete

Mellan Kyllaredsmotet och Rångedalamotet mot Jönköping pågår fläckvis beläggningsarbeten.

Starttid: kl. 06:00, 20/11, 2018

Uppdaterad: kl. 14:46, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2544

Planerat vägarbete

Trumbyte.

Starttid: kl. 14:00, 21/11, 2018

Uppdaterad: kl. 14:24, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 44

Planerat vägarbete

Påfarten mot Trollhättan vid Råsserödsmotet avstängd pga räckesarbeten.

Starttid: kl. 19:00, 29/11, 2018

Uppdaterad: kl. 14:20, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 676

Aktivt vägarbete

Vatten/Avlopps-Schakt

Starttid: kl. 07:00, 19/3, 2018

Uppdaterad: kl. 13:57, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 272

Aktivt vägarbete

Räckesarbete i höjd med Silverkällan

Starttid: kl. 13:34, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 13:35, 19/11, 2018

Gävleborg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 226

Aktivt vägarbete

Arbete med refuger.

Starttid: kl. 07:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 13:19, 19/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 150

Aktivt vägarbete

Kabelarbete. Regleras med trafikljus.

Starttid: kl. 12:32, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 12:34, 19/11, 2018

Halland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 512

Aktivt vägarbete

Arbete med vägtrumma i höjd med Hössjö. Begränsad framkomlighet råder under arbetet.

Starttid: kl. 12:15, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 12:16, 19/11, 2018

Västerbotten Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 160

Aktivt vägarbete

Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny GC-väg. Flaggvakt reglerar trafiken vid sprängningar.

Starttid: kl. 05:00, 6/8, 2018

Uppdaterad: kl. 11:59, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 83

Aktivt vägarbete

Anläggning av nya busshållplatser i höjd med Björktjära.

Starttid: kl. 11:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 11:54, 19/11, 2018

Gävleborg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 83

Aktivt vägarbete

Anläggande av ny busshållplats.

Starttid: kl. 07:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 11:51, 19/11, 2018

Gävleborg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 83

Aktivt vägarbete

Nybyggnation av busshållsplatser.

Starttid: kl. 06:00, 18/10, 2018

Uppdaterad: kl. 11:51, 19/11, 2018

Gävleborg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 656

Aktivt vägarbete

Byggnation av nya busshållsplatser, arbetsfordon på vägbanan.

Starttid: kl. 08:00, 29/10, 2018

Uppdaterad: kl. 11:50, 19/11, 2018

Gävleborg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 651

Aktivt vägarbete

Byggnation av busshållsplatser, arbetsfordon på vägbanan

Starttid: kl. 09:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 11:50, 19/11, 2018

Gävleborg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 26

Aktivt vägarbete

Kantfräsning. Skyddsfordon reglerar trafiken

Starttid: kl. 10:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 11:41, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 17

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete i höjd med Asmundtorp.

Starttid: kl. 07:30, 20/11, 2018

Uppdaterad: kl. 11:40, 19/11, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Aktivt vägarbete

Akut arbete med ett kabelfel. Arbetsfordon på vägen, risk för kortare stopp och köbildning under arbetet.

Starttid: kl. 11:29, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 11:33, 19/11, 2018

Västerbotten Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

reparation av vajerräcke.

Starttid: kl. 11:04, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 11:06, 19/11, 2018

Västmanland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 6

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av beläggningsarbete mellan Hjärnarp och Hallandsåsen.

Starttid: kl. 12:45, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 12:44, 19/11, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 12

Aktivt vägarbete

Kabelarbeten

Starttid: kl. 10:53, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 10:54, 19/11, 2018

Västerbotten Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Aktivt vägarbete

Skyltarbete längs sträckan. Ett körfält avstängt.

Starttid: kl. 10:48, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 10:51, 19/11, 2018

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 18

Aktivt vägarbete

Räckesarbete i hojd med kockbacka. Vänster körfält avstängt.

Starttid: kl. 10:14, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 10:16, 19/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 733

Aktivt vägarbete

Dikesarbete längs vägen. Arbetsfordon tar del av vägbanan.

Starttid: kl. 10:03, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 10:05, 19/11, 2018

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Uppsättning av enstaka belysningsstolpar i rondeller

Starttid: kl. 09:52, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 10:01, 19/11, 2018

Dalarna Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 172

Vägolycka

En lastbil har vält strax norr om Kråkviken. Bärgning pågår. När bärgningen är avslutad kommer delar av lasten att bärgas av en kranbil. Trafiken släpps på i etapper om 20-30 min.

Starttid: kl. 09:42, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 15:30, 19/11, 2018

Västra Götaland Olycka Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 70

Aktivt vägarbete

Fasta arb.platser Mellan Simtuna-Nordanvad Ett körfält öppet för trafik, hastigheten sänks till 50 km/tim i 400 meter på den plats arbetet bedrivs.

Starttid: kl. 08:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 09:29, 19/11, 2018

Uppsala Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2574

Aktivt vägarbete

Borrningsarbete, begränsad framkomlighet, arbetsfordon som står på vägbanan mellan klockan 07:00-19:00 vardagar då arbetet utförs.

Starttid: kl. 01:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 09:27, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 190

Aktivt vägarbete

Broräckesarbeten dagtid 09:00 - 15:00, Flaggvakt och skyddsfordon

Starttid: kl. 09:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 09:26, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av klippning av gräs i vägkanten.

Starttid: kl. 09:22, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 09:23, 19/11, 2018

Blekinge Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 73

Aktivt vägarbete

Sätta upp snökäppar. rörligt arabete.

Starttid: kl. 09:19, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 09:21, 19/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1319

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark väster om Höör.

Starttid: kl. 09:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 09:19, 19/11, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 108

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av underhållsarbete norr om Svedala.

Starttid: kl. 09:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 09:06, 19/11, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 172

Aktivt vägarbete

Provborrning, arbetsfordon på vägbanan. Flaggvakter

Starttid: kl. 08:46, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:46, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 28

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av kabelarbete i mark öster om Saleboda.

Starttid: kl. 08:00, 7/12, 2018

Uppdaterad: kl. 08:33, 19/11, 2018

Blekinge Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Fräsning och beläggning i anslutning till bro över E6. Flaggvakter reglerar trafiken

Starttid: kl. 20:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:29, 19/11, 2018

Halland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 838

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet pga gräsklippning mellan Kosta och Orrefors.

Starttid: kl. 08:25, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:27, 19/11, 2018

Kronoberg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2765

Aktivt vägarbete

Asfaltering ca 3 km. Trafiken regleras med vakt

Starttid: kl. 11:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:27, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1674

Aktivt vägarbete

Underhållsarbeten i höjd med Västergärdet

Starttid: kl. 19:00, 18/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:22, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 820

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbeten

Starttid: kl. 08:48, 16/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:19, 19/11, 2018

Halland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 523

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete. Vakt och lots.

Starttid: kl. 01:00, 1/5, 2018

Uppdaterad: kl. 08:18, 19/11, 2018

Värmland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 153

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet pga borrningsarbete väster om Broaryd.

Starttid: kl. 08:08, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:09, 19/11, 2018

Jönkoping Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 6

Aktivt vägarbete

Mellan Halmstad Nord och Kvibille i höjd med Holm pågår mitträclkesarbeten. Skyddsfordon reglerar trafiken

Starttid: kl. 08:03, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:04, 19/11, 2018

Halland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 537

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet i centrala Lidhult på grund av ledningsarbete. Arbetet sker dagtid.

Starttid: kl. 07:58, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:00, 19/11, 2018

Kronoberg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 583

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark mellan Kyrkhult och Snöfleboda.

Starttid: kl. 07:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:58, 19/11, 2018

Blekinge Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 104

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av klippning av gräs i vägkanten.

Starttid: kl. 07:53, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:54, 19/11, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 886

Aktivt vägarbete

Broarbete, bro över Lainioälven. Begränsad framkomlighet.

Starttid: kl. 01:00, 10/9, 2018

Uppdaterad: kl. 07:41, 19/11, 2018

Norrbotten Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 767

Aktivt vägarbete

Kabelarbete.

Starttid: kl. 07:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:32, 19/11, 2018

Halland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 752

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark Schaktning & Tryckning. Arbetet sker etappvis, arbetet beräknas ta max 3 arbetsdagar per etapp. Inga öppna schakt lämnas efter avslutad arbetsdag.

Starttid: kl. 07:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:31, 19/11, 2018

Halland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 546

Aktivt vägarbete

Parkeringsplats byggs i anslutning till väg 546 i Katrineholms kommun.

Starttid: kl. 07:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:30, 19/11, 2018

Södermanland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Aktivt vägarbete

Reparartion av mitträcke samt vajerarbete. Arbetsfordon på vägen, risk för kortare stopp och begränsad framkomlighet under arbetet.

Starttid: kl. 07:19, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:21, 19/11, 2018

Norrbotten Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 154

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark. Schaktning & Tryckning.

Starttid: kl. 07:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:20, 19/11, 2018

Halland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 13

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark.

Starttid: kl. 07:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:04, 19/11, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 120

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av klippning av gräs i vägkanten.

Starttid: kl. 07:02, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:03, 19/11, 2018

Kalmar Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 539

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark mellan Halltorp och Vassmolösa.

Starttid: kl. 07:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 06:58, 19/11, 2018

Kalmar Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2078

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av arbete med gång- och cykelvägar i Valje. Trafiken regleras med trafikljus.

Starttid: kl. 07:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 06:58, 19/11, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 735

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete. Trafiken leds med trafiljus och lots.

Starttid: kl. 07:00, 14/11, 2018

Uppdaterad: kl. 06:35, 19/11, 2018

Dalarna Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1047

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet. Grävarbeten mellan Tranås och Ryggestorp.

Starttid: kl. 06:30, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 06:32, 19/11, 2018

Jönkoping Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 31

Aktivt vägarbete

Långsamtgående arbetsfordon på körbanan. Gräsklippning i vägkanten mellan Vetlanda och Korsberga och omvänt.

Starttid: kl. 06:18, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 06:20, 19/11, 2018

Jönkoping Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 162

Aktivt vägarbete

Buskröjning. Skyddsfordon medföljer

Starttid: kl. 06:11, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:54, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 29

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av klippning av gräs i vägkanten mellan Karlshamn och Djuramåla.

Starttid: kl. 04:06, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 04:09, 19/11, 2018

Blekinge Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2987

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete. Flaggvakter

Starttid: kl. 08:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 21:26, 18/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 642

Aktivt vägarbete

Lednings/telearb.

Starttid: kl. 07:00, 22/11, 2018

Uppdaterad: kl. 15:09, 18/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Kantstensarbete, linjemålning. Begränsad framkomlighet och trafiken regleras med flaggvakt.

Starttid: kl. 09:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:27, 19/11, 2018

Halland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 63

Aktivt vägarbete

Utbyggnad till 2+1-väg Edsgatan - Vallagärdet. Vardagar mellan 06.00 - 20.00 regleras trafiken med lots samt trafikljus.

Starttid: kl. 06:30, 9/1, 2018

Uppdaterad: kl. 15:09, 16/11, 2018

Värmland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 952

Aktivt vägarbete

Lednings och telearbete.

Starttid: kl. 07:00, 25/10, 2018

Uppdaterad: kl. 11:46, 16/11, 2018

Södermanland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 953

Aktivt vägarbete

Byggnation av gång- cykelväg utmed väg 953 från korsning Ärstavägen till Korsning Bollplansvägen

Starttid: kl. 13:00, 21/2, 2018

Uppdaterad: kl. 11:45, 16/11, 2018

Södermanland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 508

Aktivt vägarbete

nergrävning av opto och tryckning under väg

Starttid: kl. 07:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 10:16, 16/11, 2018

Västerbotten Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 12

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark. Förlägning av optokanalisation mellan Mittituvan-Berga

Starttid: kl. 07:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 10:14, 16/11, 2018

Västerbotten Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 132

Aktivt vägarbete

Arbete med gång- och cykelväg i höjd med Vireda öster om Jönköping. Kortare stopp i trafiken kan förekomma.

Starttid: kl. 07:00, 19/3, 2018

Uppdaterad: kl. 08:44, 16/11, 2018

Jönkoping Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Aktivt vägarbete

Breddning av in och utfart, E4 från väg 348, begränsad framkomlighet i korsningen.

Starttid: kl. 08:17, 16/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:20, 16/11, 2018

Västernorrland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 134

Aktivt vägarbete

Trafiken regleras med trafikljus. Räckesarbete. Arbetet pågår vardagar mellan klockan 08.00-15.30.

Starttid: kl. 00:00, 5/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:41, 16/11, 2018

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 334

Aktivt vägarbete

Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.

Starttid: kl. 06:00, 7/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:07, 16/11, 2018

Västernorrland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 23

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet. Mittseparering mellan Älmhult och Ljungstorp.

Starttid: kl. 07:00, 19/2, 2018

Uppdaterad: kl. 06:32, 16/11, 2018

Kronoberg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 503

Aktivt vägarbete

Broarbete vid Vibron. Trafiken regleras med trafikljus.

Starttid: kl. 08:00, 24/10, 2018

Uppdaterad: kl. 23:01, 15/11, 2018

Gävleborg Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 45

Aktivt vägarbete

Byte av VMS skyltar samt portaler

Starttid: kl. 09:00, 8/11, 2018

Uppdaterad: kl. 21:44, 15/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2692

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete Häggum kyrka, Vakt

Starttid: kl. 05:00, 16/11, 2018

Uppdaterad: kl. 17:22, 15/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2206

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete Barkerud - Sund. Vakt och lots.

Starttid: kl. 01:00, 2/5, 2018

Uppdaterad: kl. 15:33, 15/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1383

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete väster om Mörarp.

Starttid: kl. 07:00, 13/11, 2018

Uppdaterad: kl. 14:54, 15/11, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 70

Aktivt vägarbete

Nybyggnation av rondell. Arbetsfordon på vägbanan, risk för begränsad framkomlighet.

Starttid: kl. 14:00, 26/9, 2018

Uppdaterad: kl. 14:23, 15/11, 2018

Dalarna Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 226

Planerat vägarbete

Fräsning och asfaltering i östgående körfält

Starttid: kl. 20:00, 20/11, 2018

Uppdaterad: kl. 15:40, 15/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 635

Aktivt vägarbete

Byggnation av gång och cykelbana samt två farthinder i Halvarsgårdarna. Trafiken regleras med trafiksignaler.

Starttid: kl. 07:00, 12/4, 2017

Uppdaterad: kl. 12:23, 15/11, 2018

Dalarna Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 26

Aktivt vägarbete

Ombyggnation av trafikplats Hedenstorp

Starttid: kl. 08:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 11:49, 15/11, 2018

Jönkoping Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 528

Aktivt vägarbete

Trafiken dirigeras växelvis av vakter. Köer på upp till 10 minuter åt vardera håll kan förekomma.

Starttid: kl. 06:00, 21/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:08, 15/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 3045

Aktivt vägarbete

Lednings/telearbete. Omledning av trafik vid avstängning väg 3045, storgatan i Töreboda

Starttid: kl. 15:00, 12/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:41, 15/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 41

Aktivt vägarbete

Reparation av kollapsad kabelbrunn. Ett körfält i södergående riktning tas i anspråk.

Starttid: kl. 13:00, 13/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:31, 15/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Trafikomläggning E45. Nya kör- och gång/cykelvägar från Gullbergs Strand till Centralenområdet.

Starttid: kl. 14:00, 6/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:18, 15/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1707

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete i höjd med Vejbystrand.

Starttid: kl. 06:00, 15/11, 2018

Uppdaterad: kl. 06:41, 15/11, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 68

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete. Arbetsfordon på vägen, risk för begränsad framkomlighet.

Starttid: kl. 07:00, 14/11, 2018

Uppdaterad: kl. 23:04, 14/11, 2018

Dalarna Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

VA-schakt

Starttid: kl. 09:00, 14/11, 2018

Uppdaterad: kl. 12:30, 15/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Göteborgs Stad
Väg 17

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av byggnation av avfart in till ny mack och restaurang öster om Landskrona.

Starttid: kl. 07:00, 13/11, 2018

Uppdaterad: kl. 13:34, 14/11, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Planerat vägarbete

Arbete med brunnar Trafiksignalen släckt, vakter relgerar trafiken

Starttid: kl. 20:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 11:21, 14/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1772

Aktivt vägarbete

Akut ledningsarbete. Borrning under E4. Arbetet pågår dagtid kl 07.00-16.00.

Starttid: kl. 10:45, 14/11, 2018

Uppdaterad: kl. 10:49, 14/11, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 23

Aktivt vägarbete

Begränsad framkomlighet på grund av arbete med busshållsplats. Arbetet pågår dagtid 07-16.

Starttid: kl. 10:32, 14/11, 2018

Uppdaterad: kl. 10:33, 14/11, 2018

Kalmar Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Trädreduceringsåtgärder pågår.

Starttid: kl. 08:59, 14/11, 2018

Uppdaterad: kl. 09:07, 14/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 14

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark.

Starttid: kl. 08:00, 14/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:38, 14/11, 2018

Västernorrland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 562

Aktivt vägarbete

Ombyggnation av väg 562. Arbetsfordon på vägen, följ skyltad omledning.

Starttid: kl. 07:00, 8/10, 2018

Uppdaterad: kl. 08:11, 14/11, 2018

Västernorrland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 112

Aktivt vägarbete

Kabelarbete på befintlig ledning samt förläggning av ny ledning.

Starttid: kl. 07:00, 14/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:20, 14/11, 2018

Skåne Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 49

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark Trafik kan komma att regleras med signal eller vakt

Starttid: kl. 07:00, 14/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:19, 14/11, 2018

Örebro Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 831

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark. Trafikstyrning med trafikljus.

Starttid: kl. 07:00, 13/11, 2018

Uppdaterad: kl. 18:50, 13/11, 2018

Örebro Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket