Teckenförklaring

 • BroöppningBroöppning
 • Planerad broöppningPlanerad broöppning
 • Akut trafiklägeAkut trafikläge
 • Färja går enligt tidtabellFärja går enligt tidtabell
 • Färja med planerad störning/åtgärdFärja med planerad störning/åtgärd
 • IsvägIsväg
 • Färja med trafikstörningFärja med trafikstörning
 • TjälskadaTjälskada
 • VägolyckaVägolycka
 • Avstängd vägAvstängd väg
 • Planerad vägavstängningPlanerad vägavstängning
 • VäglagsinformationVäglagsinformation
 • Aktivt vägarbeteAktivt vägarbete
 • Planerat vägarbetePlanerat vägarbete
 • KömeddelandeKömeddelande
 • TrafikmeddelandeTrafikmeddelande
 • Planerat trafikmeddelandePlanerat trafikmeddelande

Trafikinformation för Östergötlands län

Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas. Övrigt: För ytterligare information om aktuellt väglag se www.trafikverket.se

Väg 732

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark vid sidan av vägen.

Starttid: kl. 09:00, 17/4, 2019

Uppdaterad: kl. 08:34, 21/5, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 613

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark

Starttid: kl. 13:00, 20/5, 2019

Uppdaterad: kl. 14:07, 20/5, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 700

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark

Starttid: kl. 07:00, 20/5, 2019

Uppdaterad: kl. 08:52, 20/5, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E4

Aktivt vägarbete

Mätning/provtagning Inmätning av belägningkanter, körbankanter och ned i slänt.

Starttid: kl. 08:00, 20/5, 2019

Uppdaterad: kl. 08:26, 20/5, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 134

Aktivt vägarbete

Trafiken regleras med trafikljus.

Starttid: kl. 15:00, 13/5, 2019

Uppdaterad: kl. 16:23, 13/5, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 712

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark. Trafik kommer att regleras med vakt /signal.

Starttid: kl. 11:00, 7/5, 2019

Uppdaterad: kl. 12:37, 7/5, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 215

Aktivt vägarbete

Trafiken regleras med trafikljussignal/trafikvakter och lots.

Starttid: kl. 18:00, 25/4, 2019

Uppdaterad: kl. 10:38, 6/5, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 509

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete. Tillfälliga trafikljus på grund av skymd sikt.

Starttid: kl. 07:00, 6/5, 2019

Uppdaterad: kl. 08:00, 6/5, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 603

Planerat trafikmeddelande

Ingen fordonstrafik mellan Skolgatan och Järnvägsgatan i samband med Rimforsa marknad.

Starttid: kl. 17:00, 28/6, 2019

Uppdaterad: kl. 19:57, 4/5, 2019

Östergotland Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 903

Aktivt vägarbete

Arbete med att göra ny dagvattenledning.

Starttid: kl. 07:00, 5/3, 2019

Uppdaterad: kl. 23:16, 30/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E4

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark

Starttid: kl. 20:00, 28/4, 2019

Uppdaterad: kl. 09:00, 30/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 851

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete i höjd med t Brånnestad.

Starttid: kl. 06:00, 29/4, 2019

Uppdaterad: kl. 06:16, 29/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 861

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete i höjd med Visten.

Starttid: kl. 06:00, 29/4, 2019

Uppdaterad: kl. 06:16, 29/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 862

Aktivt vägarbete

Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning i befintlig kanalasation, optokabel. Arbetet avser schakt för draggropar inom vägområdet för väg 862 Östra Ny Lillhaga Vikbolandet i Norrköping kommun.

Starttid: kl. 06:00, 29/4, 2019

Uppdaterad: kl. 06:16, 29/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 892

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete mellan Kättinge och Stensätter

Starttid: kl. 08:00, 14/1, 2019

Uppdaterad: kl. 03:37, 29/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 843

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete mellan Kuddby och Östra Husby.

Starttid: kl. 06:00, 29/4, 2019

Uppdaterad: kl. 22:50, 28/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 851

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete i höjd med Vårbacka.

Starttid: kl. 06:00, 29/4, 2019

Uppdaterad: kl. 22:47, 28/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 851

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete längs vägen.

Starttid: kl. 06:00, 29/4, 2019

Uppdaterad: kl. 22:31, 28/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 851

Aktivt vägarbete

Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning, optokabel. Arbetet avser tryckning/borrning inom vägområdet för väg 851, Grefstad 1 Vikbolandet i Norrköping kommun.

Starttid: kl. 06:00, 29/4, 2019

Uppdaterad: kl. 22:21, 28/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 861

Aktivt vägarbete

Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning, optokabel. Arbetet avser tryckning/borrning inom vägområdet för väg 861, Å Brånnebo Vikbolandet i Norrköping kommun.

Starttid: kl. 06:00, 29/4, 2019

Uppdaterad: kl. 22:21, 28/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 861

Aktivt vägarbete

Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning i befintlig kanalasation, optokabel. Arbetet avser schakt för draggropar inom vägområdet för väg 861, Visten -Brånnestad i Norrköping kommun.

Starttid: kl. 06:00, 29/4, 2019

Uppdaterad: kl. 22:18, 28/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 862

Aktivt vägarbete

Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning i befintlig kanalasation, optokabel. Arbetet avser schakt för draggropar inom vägområdet för väg 862, Östra Ny Tingsborg i Norrköping kommun.

Starttid: kl. 06:00, 29/4, 2019

Uppdaterad: kl. 22:17, 28/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 861

Aktivt vägarbete

Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning och arbete på befintlig ledning, optokabel. Arbetet avser tryckning/borrning, längsgående förläggning och schaktgrop i grönyta för att komma åt befintlig kanalisation inom vägområdet för väg 861, Å Brånnestad Storgård 1-2 Vikbolandet i Norrköpings kommun.

Starttid: kl. 06:00, 29/4, 2019

Uppdaterad: kl. 22:07, 28/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 851

Aktivt vägarbete

Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning, optokabel. Arbetet avser tryckning/borrning inom vägområdet för väg 851 Sjövalla i Norrköping kommun.

Starttid: kl. 06:00, 29/4, 2019

Uppdaterad: kl. 22:02, 28/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 843

Aktivt vägarbete

Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning, optokabel. Arbetet avser tryckning/borrning inom vägområdet för väg 843, 862, Blackstad- Rosendal i Norrköping kommun.

Starttid: kl. 06:00, 29/4, 2019

Uppdaterad: kl. 21:35, 28/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 843

Aktivt vägarbete

Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning, optokabel. Arbetet avser tryckning/borrning inom vägområdet för väg 843, 862, Blackstad- Rosendal i Norrköping kommun.

Starttid: kl. 06:00, 29/4, 2019

Uppdaterad: kl. 21:34, 28/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1057

Aktivt vägarbete

Kabelarbete

Starttid: kl. 07:00, 23/4, 2019

Uppdaterad: kl. 23:15, 25/4, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 990

Planerat trafikmeddelande

MTB - Vättern. För mer information se vattenrundan.se

Starttid: kl. 17:00, 7/6, 2019

Uppdaterad: kl. 09:45, 9/4, 2019

Östergotland Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 588

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark. Trafik kan komma att regleras med trafiksignal eller flaggvakt. Arbetet pågår måndag till fredag klockan 06.00-22.00.

Starttid: kl. 09:00, 26/3, 2019

Uppdaterad: kl. 09:16, 26/3, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 707

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark Ny framdragning av fiber/el utmed väg 706 & 707. Trafik regleras med signal

Starttid: kl. 09:00, 21/3, 2019

Uppdaterad: kl. 09:38, 21/3, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 134

Aktivt vägarbete

Fasta arb.platser Tryckning av vattenledning. Trafiken regleras med trafikljus.

Starttid: kl. 07:00, 20/5, 2019

Uppdaterad: kl. 07:47, 20/5, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 609

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark

Starttid: kl. 14:00, 28/1, 2019

Uppdaterad: kl. 14:03, 28/1, 2019

Östergotland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *