Teckenförklaring

 • BroöppningBroöppning
 • Planerad broöppningPlanerad broöppning
 • Akut trafiklägeAkut trafikläge
 • Färja går enligt tidtabellFärja går enligt tidtabell
 • Färja med planerad störning/åtgärdFärja med planerad störning/åtgärd
 • IsvägIsväg
 • Färja med trafikstörningFärja med trafikstörning
 • TjälskadaTjälskada
 • VägolyckaVägolycka
 • Avstängd vägAvstängd väg
 • Planerad vägavstängningPlanerad vägavstängning
 • VäglagsinformationVäglagsinformation
 • Aktivt vägarbeteAktivt vägarbete
 • Planerat vägarbetePlanerat vägarbete
 • KömeddelandeKömeddelande
 • TrafikmeddelandeTrafikmeddelande
 • Planerat trafikmeddelandePlanerat trafikmeddelande

Trafikinformation för Stockholms län

Översikt: Fuktiga och våta vägbanor men inslag av is och snö. Risk för lokal snö- och ishalka. Prognos: Fortsatt risk för halka. Övrigt: För ytterligare information om aktuellt väglag se www.trafikverket.se och www.trafiken.nu

Aktivt vägarbete

Starttid: kl. 00:49, 18/1, 2019

Uppdaterad: kl. 00:51, 18/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Aktivt vägarbete

Avfarten till Lindvreten i norrgående riktning avstängde.

Starttid: kl. 22:00, 17/1, 2019

Uppdaterad: kl. 21:44, 17/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 73

Aktivt vägarbete

Avfart Älgviken avstängd. Schaktarbete.

Starttid: kl. 21:30, 17/1, 2019

Uppdaterad: kl. 21:31, 17/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Aktivt vägarbete

Brofogar

Starttid: kl. 21:20, 17/1, 2019

Uppdaterad: kl. 23:51, 17/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 18

Aktivt vägarbete

Räckesarbete, kommer påverka höger körfält.

Starttid: kl. 21:00, 17/1, 2019

Uppdaterad: kl. 20:54, 17/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 275

Aktivt vägarbete

Lagning av skyltar i höjdvarningsportal. Arbete sker vid ett tillfälle under perioden.

Starttid: kl. 22:00, 17/1, 2019

Uppdaterad: kl. 17:15, 16/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Aktivt vägarbete

Påfart till Trafikplats Vårby (148) i riktning mot Stockholm är avstängd.

Starttid: kl. 21:00, 7/1, 2019

Uppdaterad: kl. 11:25, 16/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 18

Aktivt vägarbete

Broarbete Arbete med lansering av bro

Starttid: kl. 14:00, 14/1, 2019

Uppdaterad: kl. 20:52, 14/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 263

Aktivt vägarbete

Schaktningsarberte intill vägen. Växelvis trafik förbi platsen.

Starttid: kl. 00:00, 11/1, 2019

Uppdaterad: kl. 13:20, 11/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 226

Aktivt vägarbete

Bygge av gång- och cykelväg. Körfält påverkas.

Starttid: kl. 13:00, 7/1, 2019

Uppdaterad: kl. 13:40, 7/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 267

Aktivt vägarbete

Sprängningsarbete Sprängning och trädfallning Arbetet för breddning av Rotebroleden

Starttid: kl. 07:00, 19/6, 2017

Uppdaterad: kl. 10:27, 7/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 513

Aktivt vägarbete

Felsökning och reparation av befintlig kabel.

Starttid: kl. 09:00, 8/1, 2019

Uppdaterad: kl. 09:16, 7/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 276

Aktivt vägarbete

Kabelarbete

Starttid: kl. 01:00, 1/10, 2018

Uppdaterad: kl. 10:44, 3/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Vägen över järnvägen avstängd.

Starttid: kl. 23:21, 19/11, 2017

Uppdaterad: kl. 10:26, 3/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 222

Aktivt vägarbete

Fasta arb.platser Avstängning av ett körfält på 222:an östgående i höjd med Nacka Gymnasium

Starttid: kl. 21:00, 26/4, 2018

Uppdaterad: kl. 12:34, 21/12, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1002

Aktivt vägarbete

Kabelarbete

Starttid: kl. 06:00, 23/4, 2018

Uppdaterad: kl. 10:38, 21/12, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 561

Aktivt vägarbete

Kabelarbete. Arbetsfordon tar del av körbana.

Starttid: kl. 06:30, 13/12, 2018

Uppdaterad: kl. 06:45, 13/12, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 274

Aktivt vägarbete

Broarbete.

Starttid: kl. 06:00, 7/1, 2019

Uppdaterad: kl. 09:18, 9/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 275

Aktivt vägarbete

Broarbete

Starttid: kl. 07:00, 17/1, 2018

Uppdaterad: kl. 12:15, 7/12, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Aktivt vägarbete

Bergskrotning

Starttid: kl. 21:00, 24/9, 2018

Uppdaterad: kl. 16:49, 27/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Arbete med gång- och cykelbana. Långa köer kan förekomma framförallt i rusningstrafik.

Starttid: kl. 10:00, 20/11, 2018

Uppdaterad: kl. 10:40, 21/12, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 73

Aktivt vägarbete

Drift och underhållsarbete på väg 73 Nynäsvägen mellan Trafikplats Handen och Trafikplats Länna, i riktning mot Johanneshov.Skyddsbil på plats.

Starttid: kl. 21:00, 24/5, 2016

Uppdaterad: kl. 13:59, 15/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 263

Aktivt vägarbete

Ett körfält avstängt i västlig riktning

Starttid: kl. 22:00, 14/1, 2019

Uppdaterad: kl. 11:05, 14/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Cykelbanan avstängd.

Starttid: kl. 08:02, 7/11, 2018

Uppdaterad: kl. 10:46, 21/12, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Smalare körfält förbi platsen. Trafiksignalerna släckta. Arbete pågår mellan klockan 22-05.

Starttid: kl. 22:00, 12/11, 2018

Uppdaterad: kl. 10:41, 21/12, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 509

Aktivt vägarbete

Reparation av bro.

Starttid: kl. 15:00, 3/10, 2018

Uppdaterad: kl. 09:50, 7/12, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 222

Aktivt vägarbete

Broarbete.

Starttid: kl. 07:00, 29/10, 2018

Uppdaterad: kl. 14:06, 5/12, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 226

Aktivt vägarbete

Bergskrotning

Starttid: kl. 22:00, 25/9, 2018

Uppdaterad: kl. 10:44, 29/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 263

Aktivt vägarbete

Byggnation av en ny rondell.

Starttid: kl. 21:00, 6/8, 2018

Uppdaterad: kl. 08:36, 13/8, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 222

Aktivt vägarbete

Avstängning av ett körfällt på 222:an västgående i höjd med Nacka Gymnasium.

Starttid: kl. 21:00, 8/4, 2018

Uppdaterad: kl. 12:25, 21/12, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

I höjd med Albanova. Kollektivkörfält avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgata avstängd.

Starttid: kl. 00:00, 2/5, 2017

Uppdaterad: kl. 11:30, 2/1, 2019

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *