Teckenförklaring

 • BroöppningBroöppning
 • Planerad broöppningPlanerad broöppning
 • Akut trafiklägeAkut trafikläge
 • Färja går enligt tidtabellFärja går enligt tidtabell
 • Färja med planerad störning/åtgärdFärja med planerad störning/åtgärd
 • IsvägIsväg
 • Färja med trafikstörningFärja med trafikstörning
 • TjälskadaTjälskada
 • VägolyckaVägolycka
 • Avstängd vägAvstängd väg
 • Planerad vägavstängningPlanerad vägavstängning
 • VäglagsinformationVäglagsinformation
 • Aktivt vägarbeteAktivt vägarbete
 • Planerat vägarbetePlanerat vägarbete
 • KömeddelandeKömeddelande
 • TrafikmeddelandeTrafikmeddelande
 • Planerat trafikmeddelandePlanerat trafikmeddelande

Trafikinformation för Stockholms län

Översikt: Torra eller fuktiga vägbanor med plusgrader i vägytorna. Prognos: Inga större förändringar väntas. Övrigt: För ytterligare information om aktuellt väglag se www.trafikverket.se eller www.trafiken.nu

Väg 226

Aktivt vägarbete

Arbete med refuger.

Starttid: kl. 07:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 13:19, 19/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 18

Aktivt vägarbete

Räckesarbete i hojd med kockbacka. Vänster körfält avstängt.

Starttid: kl. 10:14, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 10:16, 19/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 73

Aktivt vägarbete

Sätta upp snökäppar. rörligt arabete.

Starttid: kl. 09:19, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 09:21, 19/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 642

Aktivt vägarbete

Lednings/telearb.

Starttid: kl. 07:00, 22/11, 2018

Uppdaterad: kl. 15:09, 18/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 226

Planerat vägarbete

Fräsning och asfaltering i östgående körfält

Starttid: kl. 20:00, 20/11, 2018

Uppdaterad: kl. 15:40, 15/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 528

Aktivt vägarbete

Trafiken dirigeras växelvis av vakter. Köer på upp till 10 minuter åt vardera håll kan förekomma.

Starttid: kl. 06:00, 21/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:08, 15/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Planerat vägarbete

Arbete med brunnar Trafiksignalen släckt, vakter relgerar trafiken

Starttid: kl. 20:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 11:21, 14/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 539

Planerat vägarbete

Ett körfält avstängt i höjd med mynningen från Yxlö. Byte av påkörningsbalk. Kortare stopp av trafiken kan förekomma.

Starttid: kl. 21:00, 20/11, 2018

Uppdaterad: kl. 13:26, 13/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Kabelarbete mellan Gubbkärrsävgen och Tunnlandsvägen. Ett körfält avstängt.

Starttid: kl. 10:00, 12/11, 2018

Uppdaterad: kl. 14:00, 9/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1158

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark.

Starttid: kl. 09:00, 10/9, 2018

Uppdaterad: kl. 11:02, 9/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 18

Aktivt vägarbete

Dikning

Starttid: kl. 21:20, 8/11, 2018

Uppdaterad: kl. 21:27, 8/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Starttid: kl. 12:23, 7/11, 2018

Uppdaterad: kl. 12:32, 7/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 274

Aktivt vägarbete

Sprängningsarbete Sikt förbättring i kurvan .

Starttid: kl. 09:00, 8/11, 2018

Uppdaterad: kl. 09:34, 8/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Smalare körfält förbi platsen. Trafiksignalerna släckta. Arbete pågår mellan 22-05.

Starttid: kl. 22:00, 12/11, 2018

Uppdaterad: kl. 15:30, 5/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Lyft av byggmaterial 14/11 samt 21/11 mellan kl. 06:00 - 16:00.

Starttid: kl. 06:00, 14/11, 2018

Uppdaterad: kl. 06:32, 14/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 263

Aktivt vägarbete

Nybyggnation av fyrvägskorsning. Två körfält avstängda.

Starttid: kl. 00:00, 5/11, 2018

Uppdaterad: kl. 10:24, 5/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 267

Aktivt vägarbete

Breddning av Rotebroleden till två körfält i vardera riktning. Vardagar pågår även spräningsarbeten som kan förekomma klockan 10:00, 14:00 och klockan 19:00, under tiden är vägen avstängd cirka 5 minuter.

Starttid: kl. 15:00, 3/4, 2018

Uppdaterad: kl. 13:30, 2/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Aktivt vägarbete

Endast tre körfält öppna i båda riktningarna. Arbete pågår med förbifart Stockholm.

Starttid: kl. 12:00, 26/6, 2018

Uppdaterad: kl. 13:02, 2/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 509

Aktivt vägarbete

Broarbete Rep av bro

Starttid: kl. 15:00, 3/10, 2018

Uppdaterad: kl. 15:41, 31/10, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Avstängning av ett körfällt på 222:an västgående i höjd med Nacka Gymnasium

Starttid: kl. 21:00, 8/4, 2018

Uppdaterad: kl. 02:50, 31/10, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1136

Aktivt vägarbete

Kabelarbete.

Starttid: kl. 08:00, 16/10, 2018

Uppdaterad: kl. 16:04, 30/10, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 226

Aktivt vägarbete

Sprängning för gång och cykelväg

Starttid: kl. 13:00, 26/10, 2018

Uppdaterad: kl. 13:28, 26/10, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 18

Aktivt vägarbete

Sprängning kan komma att ske vardagar 10:00, 14:00, 19:30. Vägen är då avstängd i ca 10 minuter.

Starttid: kl. 06:00, 15/1, 2018

Uppdaterad: kl. 00:06, 25/10, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 222

Aktivt vägarbete

Broarbete.

Starttid: kl. 07:00, 29/10, 2018

Uppdaterad: kl. 09:13, 8/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 73

Aktivt vägarbete

Projekt Handen-Vega. Arbeten med mitträcken. Mittenkörfälten 3,0 m breda, högerkörfälten 3,5 m breda

Starttid: kl. 05:00, 18/5, 2018

Uppdaterad: kl. 09:19, 19/10, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 276

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete

Starttid: kl. 01:00, 1/10, 2018

Uppdaterad: kl. 07:09, 19/10, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 226

Aktivt vägarbete

Bygge av gång och cykelväg.

Starttid: kl. 17:00, 18/10, 2018

Uppdaterad: kl. 06:58, 19/10, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1136

Aktivt vägarbete

Kabelarbete.

Starttid: kl. 08:00, 16/10, 2018

Uppdaterad: kl. 08:40, 16/10, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1070

Aktivt vägarbete

Kabelarbete.

Starttid: kl. 08:00, 16/10, 2018

Uppdaterad: kl. 08:40, 16/10, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 77

Aktivt vägarbete

Kabelarbete.

Starttid: kl. 08:00, 16/10, 2018

Uppdaterad: kl. 08:40, 16/10, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1139

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark. Schaktarbete för fiber. Arbetet sker 06:00 - 19:00.

Starttid: kl. 08:00, 16/10, 2018

Uppdaterad: kl. 08:40, 16/10, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 510

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark Fiberschakt

Starttid: kl. 10:00, 10/10, 2018

Uppdaterad: kl. 09:13, 10/10, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Vägen över järnvägen avstängd.

Starttid: kl. 23:21, 19/11, 2017

Uppdaterad: kl. 11:50, 9/10, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 276

Aktivt vägarbete

Ledningsarbete.

Starttid: kl. 01:00, 1/10, 2018

Uppdaterad: kl. 02:06, 1/10, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Breddning av gång- och cykelbana

Starttid: kl. 00:00, 24/9, 2018

Uppdaterad: kl. 04:44, 30/10, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 18

Aktivt vägarbete

Broarbete. Reperation av brofog.

Starttid: kl. 06:00, 17/9, 2018

Uppdaterad: kl. 05:37, 25/9, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 275

Aktivt vägarbete

Broarbete

Starttid: kl. 07:00, 17/1, 2018

Uppdaterad: kl. 13:13, 6/9, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Körfältsavstängningar på Ormingeleden pga. underhållsarbete av bron över Telegramvägen.

Starttid: kl. 00:00, 27/8, 2018

Uppdaterad: kl. 10:33, 17/8, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Nacka kommun
Väg 263

Aktivt vägarbete

Byggnation av en ny rondell.

Starttid: kl. 21:00, 6/8, 2018

Uppdaterad: kl. 08:36, 13/8, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Fredsgatan är avstängd för motordrivnafordon.

Starttid: kl. 00:00, 15/7, 2018

Uppdaterad: kl. 16:12, 16/7, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 263

Aktivt vägarbete

Fasta arb.platser Trimningsåtgärder korsningar

Starttid: kl. 22:00, 15/10, 2018

Uppdaterad: kl. 21:23, 15/10, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 269

Aktivt vägarbete

Kortare stopp kan förekomma.

Starttid: kl. 07:00, 8/5, 2018

Uppdaterad: kl. 13:11, 2/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1002

Aktivt vägarbete

Lednings/telearbete.

Starttid: kl. 06:00, 23/4, 2018

Uppdaterad: kl. 09:04, 19/4, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Byggetablering. Döbelnsgatan enkelriktas i sydgående riktning under arbetet.

Starttid: kl. 00:00, 5/3, 2018

Uppdaterad: kl. 08:46, 23/3, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

I höjd med Albanova. Kollektiv körfält avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgata avstängd.

Starttid: kl. 00:00, 2/5, 2017

Uppdaterad: kl. 13:06, 2/11, 2018

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Trafikvakter på plats.

Starttid: kl. 00:00, 18/4, 2017

Uppdaterad: kl. 10:26, 18/4, 2017

Stockholm Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *