Teckenförklaring

 • BroöppningBroöppning
 • Planerad broöppningPlanerad broöppning
 • Akut trafiklägeAkut trafikläge
 • Färja går enligt tidtabellFärja går enligt tidtabell
 • Färja med planerad störning/åtgärdFärja med planerad störning/åtgärd
 • IsvägIsväg
 • Färja med trafikstörningFärja med trafikstörning
 • TjälskadaTjälskada
 • VägolyckaVägolycka
 • Avstängd vägAvstängd väg
 • Planerad vägavstängningPlanerad vägavstängning
 • VäglagsinformationVäglagsinformation
 • Aktivt vägarbeteAktivt vägarbete
 • Planerat vägarbetePlanerat vägarbete
 • KömeddelandeKömeddelande
 • TrafikmeddelandeTrafikmeddelande
 • Planerat trafikmeddelandePlanerat trafikmeddelande

Trafikinformation för Västernorrlands län

Översikt: Väglaget i länet varierar från vått och fuktigt med fläckvis moddsträngar längs kusten till fläckvis isigt i det inre delarna av länet. Prognos: Ett lättare snöfallsområde berör de södra delarna och främst kusten under morgontimmarna med risk för lokal snöhalka, i övrigt väntas ingen större förändring av väglaget under dagen. Färja: Hemsöleden - Färjan går enligt tidtabell. Övrigt: För ytterligare information om aktuellt väglag se www.trafikverket.se

Väg 320

Trafikmeddelande

Stillastående dispanstransporter, Mycket begränsad framkomlighet, personbilar tar sig förbi men ej större fordon. Observera att sluttiden är preliminär och kan komma att ändras.

Starttid: kl. 02:25, 19/3, 2019

Uppdaterad: kl. 02:30, 19/3, 2019

Västernorrland Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Trafikmeddelande

Två breda och höga transporter, 6m bred och 6m hög. Härnösand till slutdestination Loviken y-Län Färdväg:Väg718 till väg331 mot Stavreviken vidare på väg681 och väg680 fram till Bergeforsen och väg330. Vid Kävsta väg86 mot Kovland vidare på väg320 fram till slutdestinationen Loviken.

Starttid: kl. 23:52, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 00:00, 19/3, 2019

Västernorrland Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Trafikmeddelande

Två breda transporter, 54m lång och 6m breda från Härnösand till Loviken. Färdväg: Stigsjövägen 718, väg331 till Bergeforsen vidare till Timrå och Hulivägen, Timmerleden till väg86 till Kovland. vidare på väg320 till slutdestination Loviken. På vissa ställen mycket begränsad framkomlighet och problen med mötande trafik.

Starttid: kl. 20:02, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 20:11, 18/3, 2019

Västernorrland Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 4

Aktivt vägarbete

Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana. Södergående trafik leds om via norrgående körfält. Kortare trafikstopp kan förekomma i samband med sprängningsarbeten.

Starttid: kl. 08:00, 18/9, 2017

Uppdaterad: kl. 10:46, 14/2, 2019

Västernorrland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 334

Aktivt vägarbete

Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.

Starttid: kl. 06:00, 7/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:07, 16/11, 2018

Västernorrland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 562

Aktivt vägarbete

Ombyggnation av väg 562. Arbetsfordon på vägen, följ skyltad omledning.

Starttid: kl. 07:00, 8/10, 2018

Uppdaterad: kl. 08:11, 14/11, 2018

Västernorrland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 681

Aktivt vägarbete

Borrning under väg 681.

Starttid: kl. 06:00, 12/9, 2018

Uppdaterad: kl. 06:16, 12/9, 2018

Västernorrland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *