Teckenförklaring

 • BroöppningBroöppning
 • Planerad broöppningPlanerad broöppning
 • Akut trafiklägeAkut trafikläge
 • Färja går enligt tidtabellFärja går enligt tidtabell
 • Färja med planerad störning/åtgärdFärja med planerad störning/åtgärd
 • IsvägIsväg
 • Färja med trafikstörningFärja med trafikstörning
 • TjälskadaTjälskada
 • VägolyckaVägolycka
 • Avstängd vägAvstängd väg
 • Planerad vägavstängningPlanerad vägavstängning
 • VäglagsinformationVäglagsinformation
 • Aktivt vägarbeteAktivt vägarbete
 • Planerat vägarbetePlanerat vägarbete
 • KömeddelandeKömeddelande
 • TrafikmeddelandeTrafikmeddelande
 • Planerat trafikmeddelandePlanerat trafikmeddelande

Trafikinformation för Västra Götalands län

Översikt: Mestadels torra eller lokalt fuktiga vägbanor. Prognos: Oförändrat väglag. Övrigt: För ytterligare information om aktuellt väglag se www.trafikverket.se

Väg 2544

Planerat vägarbete

Trumbyte.

Starttid: kl. 14:00, 21/11, 2018

Uppdaterad: kl. 14:24, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 44

Planerat vägarbete

Påfarten mot Trollhättan vid Råsserödsmotet avstängd pga räckesarbeten.

Starttid: kl. 19:00, 29/11, 2018

Uppdaterad: kl. 14:20, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 676

Aktivt vägarbete

Vatten/Avlopps-Schakt

Starttid: kl. 07:00, 19/3, 2018

Uppdaterad: kl. 13:57, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 20

Aktivt vägarbete

Belysningsarbete.

Starttid: kl. 13:55, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 13:57, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 160

Aktivt vägarbete

Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny GC-väg. Flaggvakt reglerar trafiken vid sprängningar.

Starttid: kl. 05:00, 6/8, 2018

Uppdaterad: kl. 11:59, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 26

Aktivt vägarbete

Kantfräsning. Skyddsfordon reglerar trafiken

Starttid: kl. 10:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 11:41, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 535

Aktivt vägarbete

Förbättringsarbete på körbanan i rondellen.

Starttid: kl. 10:50, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 10:52, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 40

Aktivt vägarbete

Björredsmotet mot Jönköping. Laga vägräcke vid påfart. Skyddsfordon reglerar trafiken

Starttid: kl. 09:48, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 09:50, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 172

Vägolycka

En lastbil har vält strax norr om Kråkviken. Bärgning pågår. När bärgningen är avslutad kommer delar av lasten att bärgas av en kranbil.

Starttid: kl. 09:42, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 14:05, 19/11, 2018

Västra Götaland Olycka Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2574

Aktivt vägarbete

Borrningsarbete, begränsad framkomlighet, arbetsfordon som står på vägbanan mellan klockan 07:00-19:00 vardagar då arbetet utförs.

Starttid: kl. 01:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 09:27, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 190

Aktivt vägarbete

Broräckesarbeten dagtid 09:00 - 15:00, Flaggvakt och skyddsfordon

Starttid: kl. 09:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 09:26, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 6

Aktivt vägarbete

Räckesarbete.

Starttid: kl. 09:22, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 09:22, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 172

Aktivt vägarbete

Provborrning, arbetsfordon på vägbanan. Flaggvakter

Starttid: kl. 08:46, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:46, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2765

Aktivt vägarbete

Asfaltering ca 3 km. Trafiken regleras med vakt

Starttid: kl. 11:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:27, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1674

Aktivt vägarbete

Underhållsarbeten i höjd med Västergärdet

Starttid: kl. 19:00, 18/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:22, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 162

Aktivt vägarbete

Buskröjning. Skyddsfordon medföljer

Starttid: kl. 06:11, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:54, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2987

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete. Flaggvakter

Starttid: kl. 08:00, 19/11, 2018

Uppdaterad: kl. 21:26, 18/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 45

Aktivt vägarbete

Byte av VMS skyltar samt portaler

Starttid: kl. 09:00, 8/11, 2018

Uppdaterad: kl. 21:44, 15/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2692

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete Häggum kyrka, Vakt

Starttid: kl. 05:00, 16/11, 2018

Uppdaterad: kl. 17:22, 15/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2206

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete Barkerud - Sund. Vakt och lots.

Starttid: kl. 01:00, 2/5, 2018

Uppdaterad: kl. 15:33, 15/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 3045

Aktivt vägarbete

Lednings/telearbete. Omledning av trafik vid avstängning väg 3045, storgatan i Töreboda

Starttid: kl. 15:00, 12/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:41, 15/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 41

Aktivt vägarbete

Reparation av kollapsad kabelbrunn. Ett körfält i södergående riktning tas i anspråk.

Starttid: kl. 13:00, 13/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:31, 15/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Trafikomläggning E45. Nya kör- och gång/cykelvägar från Gullbergs Strand till Centralenområdet.

Starttid: kl. 14:00, 6/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:18, 15/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

VA-schakt

Starttid: kl. 09:00, 14/11, 2018

Uppdaterad: kl. 12:30, 15/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Göteborgs Stad

Aktivt vägarbete

Trädreduceringsåtgärder pågår.

Starttid: kl. 08:59, 14/11, 2018

Uppdaterad: kl. 09:07, 14/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Schaktarbete.

Starttid: kl. 14:41, 13/11, 2018

Uppdaterad: kl. 14:42, 13/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete av körbana mellan Bögatan-Virginsgatan. Arbete pågår 18:00-06:00

Starttid: kl. 18:00, 12/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:43, 13/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1700

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete Beläggningsarbete, Köttkulla- Elsbo, Väg 1700

Starttid: kl. 01:00, 15/11, 2018

Uppdaterad: kl. 02:49, 15/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1651

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete Sexdrega - Fritsla: Flaggvakter

Starttid: kl. 01:00, 15/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:18, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1688

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete mellan Länghem - Slumsvik. Flaggvakter

Starttid: kl. 01:00, 16/11, 2018

Uppdaterad: kl. 08:19, 19/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Plattsättning. Infart slottskogen stängd.

Starttid: kl. 17:45, 12/11, 2018

Uppdaterad: kl. 17:52, 12/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 6

Aktivt vägarbete

Förskjutning av E6 i båda riktningar mot mitten utmed berget

Starttid: kl. 11:00, 18/8, 2015

Uppdaterad: kl. 04:02, 11/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 200

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete på bron över Göta kanal i Töreboda. Flaggvakt / trafikljus reglerar trafiken.

Starttid: kl. 06:00, 12/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:50, 15/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Vargön VA-arbete och anläggande av GC-väg

Starttid: kl. 14:36, 9/11, 2018

Uppdaterad: kl. 11:36, 12/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Vänersborgs kommun
Väg 503

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark. Schaktning för elkabel till nya fartkameror. Arbete pågår dagtid 07:00-16:00.

Starttid: kl. 16:00, 1/11, 2018

Uppdaterad: kl. 23:08, 8/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Starttid: kl. 13:22, 8/11, 2018

Uppdaterad: kl. 13:23, 8/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Ledning, kabel och schaktarbete.

Starttid: kl. 13:18, 8/11, 2018

Uppdaterad: kl. 13:19, 8/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Schaktarbete.

Starttid: kl. 13:14, 8/11, 2018

Uppdaterad: kl. 13:15, 8/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 46

Aktivt vägarbete

Nyanläggning av Busshållplats.

Starttid: kl. 09:00, 8/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:57, 8/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

All trafik på Bergslagsgatan till E45 östgående hänvisas via Kruthusgatan.

Starttid: kl. 16:44, 7/11, 2018

Uppdaterad: kl. 07:20, 15/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Beläggning.

Starttid: kl. 15:07, 7/11, 2018

Uppdaterad: kl. 16:42, 7/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Kabelarbete.

Starttid: kl. 10:13, 7/11, 2018

Uppdaterad: kl. 10:14, 7/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Schaktarbete.

Starttid: kl. 14:10, 5/11, 2018

Uppdaterad: kl. 14:11, 5/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2759

Aktivt vägarbete

Utbyte av befintligt vatten & avlopp

Starttid: kl. 08:00, 12/10, 2018

Uppdaterad: kl. 05:19, 5/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 165

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete Hålkekärr - Vassbotten. Vakt och lots reglerar trafiken

Starttid: kl. 05:00, 4/6, 2018

Uppdaterad: kl. 05:18, 5/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 675

Aktivt vägarbete

Ulvesund, riskreducerande åtgärder. Bergsarbeten

Starttid: kl. 09:00, 20/8, 2018

Uppdaterad: kl. 21:46, 3/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2986

Aktivt vägarbete

Schaktning för Vatten och Avlopp, mån-fre 0700-1600

Starttid: kl. 14:00, 21/8, 2018

Uppdaterad: kl. 21:46, 3/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Risk för köbildning i Centralenområdet på grund av arbeten i Götatunneln.

Starttid: kl. 21:00, 29/9, 2018

Uppdaterad: kl. 21:13, 3/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2025

Aktivt vägarbete

Broarbete på bron över 44an. Cykelbron öppen

Starttid: kl. 11:00, 31/7, 2018

Uppdaterad: kl. 21:02, 3/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 549

Aktivt vägarbete

Stängda körfält i Bårekulla och Solhem på väg 549

Starttid: kl. 18:00, 19/9, 2018

Uppdaterad: kl. 21:00, 3/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 45

Aktivt vägarbete

Götatunneln är avstängd från Järntorget i riktning mot Göteborgs central. Risk för köer i centrala Göteborg. Enkelriktningen kommer att pågå fram till mitten av december. Välj gärna alternativa leder eller annat färdsätt. För mer information: trafikgoteborg.se

Starttid: kl. 23:00, 24/6, 2018

Uppdaterad: kl. 13:21, 2/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1704

Aktivt vägarbete

Broarbete. Kantbalksbyte, utbyte tätskikt, nytt bro- och vägräcke. Trafiken regleras med trafikljus.

Starttid: kl. 13:00, 9/10, 2018

Uppdaterad: kl. 12:49, 2/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 44

Aktivt vägarbete

Tunnelarbete i Uddevallatunnlarna.

Starttid: kl. 19:08, 29/8, 2018

Uppdaterad: kl. 15:56, 30/10, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2705

Aktivt vägarbete

Totalavstängning på östra delen av väg 2705 för arbeten med anslutningar.

Starttid: kl. 10:00, 21/8, 2017

Uppdaterad: kl. 15:53, 26/10, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2704

Aktivt vägarbete

Väg 2704 stängd för genomfart och utfart till väg 44 är ej möjlig. Trafiken hänvisas runt via 2705

Starttid: kl. 20:00, 5/8, 2018

Uppdaterad: kl. 15:51, 26/10, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbeten

Starttid: kl. 07:00, 10/9, 2018

Uppdaterad: kl. 21:50, 3/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Göteborgs Stad

Aktivt vägarbete

Grävning längst Bergsjöväg

Starttid: kl. 07:00, 8/10, 2018

Uppdaterad: kl. 18:09, 1/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Göteborgs Stad

Aktivt vägarbete

Beläggning - körbana

Starttid: kl. 10:31, 2/10, 2018

Uppdaterad: kl. 21:37, 3/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Fjärrvärmeschakt, ett körfält avstängt.

Starttid: kl. 07:00, 1/10, 2018

Uppdaterad: kl. 14:41, 29/10, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Göteborgs Stad

Aktivt vägarbete

Schaktarbete.

Starttid: kl. 08:24, 26/9, 2018

Uppdaterad: kl. 13:24, 2/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Påfarten till Götaälvbron från Bergslagsgatan är helt avstängd för byggnation av nytt brostöd och ny lastgata

Starttid: kl. 07:00, 20/8, 2018

Uppdaterad: kl. 21:07, 3/11, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Göteborgs Stad

Aktivt vägarbete

Malmsjögatan-Viadukten, ett körfält avstängt.

Starttid: kl. 07:00, 1/8, 2018

Uppdaterad: kl. 14:37, 29/10, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Göteborgs Stad
E 45

Aktivt vägarbete

Avfart Järntorget avstängd.

Starttid: kl. 14:46, 10/7, 2018

Uppdaterad: kl. 11:12, 12/10, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E 45

Aktivt vägarbete

Etablering inför ombyggnadsarbeten, Gullbergsmotet. Var uppmärksam på minskad körfältsbredd.

Starttid: kl. 22:00, 30/7, 2018

Uppdaterad: kl. 15:12, 10/10, 2018

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *