Teckenförklaring

 • BroöppningBroöppning
 • Planerad broöppningPlanerad broöppning
 • Akut trafiklägeAkut trafikläge
 • Färja går enligt tidtabellFärja går enligt tidtabell
 • Färja med planerad störning/åtgärdFärja med planerad störning/åtgärd
 • IsvägIsväg
 • Färja med trafikstörningFärja med trafikstörning
 • TjälskadaTjälskada
 • VägolyckaVägolycka
 • Avstängd vägAvstängd väg
 • Planerad vägavstängningPlanerad vägavstängning
 • VäglagsinformationVäglagsinformation
 • Aktivt vägarbeteAktivt vägarbete
 • Planerat vägarbetePlanerat vägarbete
 • KömeddelandeKömeddelande
 • TrafikmeddelandeTrafikmeddelande
 • Planerat trafikmeddelandePlanerat trafikmeddelande

Trafikinformation för Västra Götalands län

Översikt: Mestadels fuktiga eller torra vägar. Prognos: Oförändrat. Övrigt: För ytterligare information om aktuellt väglag se www.trafikverket.se

E6

Aktivt vägarbete

Tvätt av bropelare. Arbetsfordon på vägen.

Starttid: kl. 23:06, 23/5, 2019

Uppdaterad: kl. 23:07, 23/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 155

Aktivt vägarbete

Montering av kamera.

Starttid: kl. 22:10, 23/5, 2019

Uppdaterad: kl. 22:11, 23/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Väglinjemålning. Arbetsfordon på vägen.

Starttid: kl. 21:48, 23/5, 2019

Uppdaterad: kl. 21:51, 23/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E45

Aktivt vägarbete

Linjemålning på av och påfartsramper.

Starttid: kl. 21:45, 23/5, 2019

Uppdaterad: kl. 21:48, 23/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E6

Aktivt vägarbete

Tvätt av bullerplank. Arbetsfordon på vägen.

Starttid: kl. 21:02, 23/5, 2019

Uppdaterad: kl. 21:04, 23/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 987

Aktivt vägarbete

Väglinjemålning. Arbetsfordon på platsen.

Starttid: kl. 20:59, 23/5, 2019

Uppdaterad: kl. 21:00, 23/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E6

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete på på- och avfarter längs sträckan. Arbetsfordon på vägen. Kortare stopp kan förekomma.

Starttid: kl. 19:45, 23/5, 2019

Uppdaterad: kl. 19:48, 23/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 41

Aktivt vägarbete

Kabelarbete

Starttid: kl. 18:30, 23/5, 2019

Uppdaterad: kl. 18:32, 23/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E20

Aktivt vägarbete

Vägbygge genom Hova på sträckan Fagerlid - Bahult

Starttid: kl. 13:11, 23/5, 2019

Uppdaterad: kl. 13:16, 23/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1800

Aktivt vägarbete

Fältundersökningar/mätarbeten. Skyddsfordon medföljer

Starttid: kl. 09:00, 20/5, 2019

Uppdaterad: kl. 09:29, 23/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 642

Aktivt vägarbete

Arbete inför beläggningsarbete, Sprängning vardagar kl. 07 - 16. Arbete sker tom vecka 27-28, väg avstängd för genomfartstrafik vardagar 07:00 - 16:00. Välj alternativ väg om möjligt.

Starttid: kl. 11:30, 12/4, 2019

Uppdaterad: kl. 07:34, 23/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 698

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete med förstärknings- och beläggningsarbete. Vakt och lots

Starttid: kl. 06:00, 17/5, 2019

Uppdaterad: kl. 07:33, 23/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Beläggning - körbana

Starttid: kl. 23:30, 22/5, 2019

Uppdaterad: kl. 04:28, 23/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Göteborgs Stad
Väg 539

Aktivt vägarbete

Kabelarbete. Dragning av ledning under bron

Starttid: kl. 09:00, 13/5, 2019

Uppdaterad: kl. 22:33, 22/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 172

Aktivt vägarbete

Fasta arb.platser GC-väg samt vänstersväng kommer att byggas. Vägen smalnas av något med barriär på en sida om vägen i taget. I de fall kritiska moment eller vid flytt av utrustning kommer flaggvakter/trafiksignal att användas

Starttid: kl. 08:00, 21/5, 2019

Uppdaterad: kl. 19:46, 21/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2011

Aktivt vägarbete

Bärighetshöjande åtgärder med kantförstärkning, avvattning, kurvrätning. Begränsad framkomlighet. På platser med dålig sikt regleras trafiken med trafikljus.

Starttid: kl. 09:00, 19/3, 2019

Uppdaterad: kl. 19:45, 21/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Reparation av bron över järnvägen vid Källarbroäng. Följ orange vägvisning

Starttid: kl. 04:00, 22/5, 2019

Uppdaterad: kl. 07:30, 23/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2520

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete, vakt och lots reglerar trafiken.

Starttid: kl. 19:00, 20/5, 2019

Uppdaterad: kl. 19:25, 20/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 554

Aktivt vägarbete

Byggnation av busshållplats, arbetsfordon på vägbanan. Arbetar vardagar mellan klockan 7:00-16:00.

Starttid: kl. 11:07, 20/5, 2019

Uppdaterad: kl. 11:11, 20/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 156

Aktivt vägarbete

Akut ledningsarbete. I Centrum av Svenljunga.

Starttid: kl. 08:00, 20/5, 2019

Uppdaterad: kl. 08:16, 20/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1940

Trafikmeddelande

Del av vägen har rasat, i höjd med Jonsereds fabriker. Följ orange vägvisning. Oklar prognos, kan komma att ändras. Mer information finns på Partille kommuns hemsida.

Starttid: kl. 14:16, 18/2, 2019

Uppdaterad: kl. 12:37, 17/5, 2019

Västra Götaland Hinder Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 1186

Aktivt vägarbete

Mätning/provtagning

Starttid: kl. 10:00, 17/5, 2019

Uppdaterad: kl. 10:22, 17/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Ett körfält avstängt.

Starttid: kl. 08:06, 17/5, 2019

Uppdaterad: kl. 08:33, 17/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Planerat trafikmeddelande

Gatan är avstängd med anledning av studentfirande.

Starttid: kl. 11:00, 14/6, 2019

Uppdaterad: kl. 17:28, 16/5, 2019

Västra Götaland Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trollhättans stad

Planerat trafikmeddelande

Bilutställning på Folkets Park innebär efterföljande Crusing i centrum. På framförallt Drottninggatan och Kungsportsvägen brukar framkomligheten vara starkt begränsad under eftermiddag och kväll.

Starttid: kl. 12:00, 25/5, 2019

Uppdaterad: kl. 16:23, 15/5, 2019

Västra Götaland Trafikmeddelande Stor påverkan
Källa: Trollhättans stad

Aktivt vägarbete

VA-schakt

Starttid: kl. 07:00, 20/5, 2019

Uppdaterad: kl. 12:07, 20/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Göteborgs Stad
Väg 26

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark. Tillfälliga trafiksljus används

Starttid: kl. 12:00, 15/5, 2019

Uppdaterad: kl. 17:13, 14/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 183

Aktivt vägarbete

Beläggning av hela vägen i båda riktningarna. Trafiken regleras med vakter och lots.

Starttid: kl. 06:00, 15/5, 2019

Uppdaterad: kl. 15:47, 14/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2626

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete i båda riktningar, trafiken dirigeras med vakt/lots.

Starttid: kl. 14:30, 13/5, 2019

Uppdaterad: kl. 13:35, 13/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 2643

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete i båda riktningar, trafiken dirigeras med vakt/lots.

Starttid: kl. 08:00, 13/5, 2019

Uppdaterad: kl. 08:11, 13/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 40

Aktivt vägarbete

Kabelarbete i mark. Sondering för kommande tryckning under väg

Starttid: kl. 15:00, 30/4, 2019

Uppdaterad: kl. 07:33, 13/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E20

Aktivt vägarbete

Ny bullerskärm på E20 österut i höjd med Ånäsmotet

Starttid: kl. 22:00, 6/5, 2019

Uppdaterad: kl. 09:29, 11/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Beläggning av Skattegårdsvägen

Starttid: kl. 07:00, 8/5, 2019

Uppdaterad: kl. 06:15, 23/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Göteborgs Stad

Aktivt vägarbete

Stabiliseringsarbete av Delsjövägen. Sträckan Storagårdsgatan-Skårsgatan avstängd. Följ orange skyltning

Starttid: kl. 08:00, 25/2, 2019

Uppdaterad: kl. 10:03, 8/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 160

Aktivt vägarbete

Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny gång och cykel-väg. Flaggvakter under sprängning, måndag - torsdag.

Starttid: kl. 05:00, 6/8, 2018

Uppdaterad: kl. 16:18, 6/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Förbindelsen mellan Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan är avstängd. Trafiken leds om på en tillfällig väg.

Starttid: kl. 21:38, 5/5, 2019

Uppdaterad: kl. 21:45, 5/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 751

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete. Trafiken kommer vara tillfälligt avstängd i intervaller på 30 minuter.

Starttid: kl. 05:30, 30/4, 2019

Uppdaterad: kl. 20:30, 2/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Omledning Nya Allén, väg avstängd.

Starttid: kl. 07:00, 2/5, 2019

Uppdaterad: kl. 07:25, 6/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Göteborgs Stad

Aktivt vägarbete

Lednings och kabelarbeten - schakt.

Starttid: kl. 07:00, 6/5, 2019

Uppdaterad: kl. 07:52, 13/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Göteborgs Stad
E20

Aktivt vägarbete

Nybyggnation av E20. Sprängning sker tidvis, och då runt klockan 14:00. Vägen blir avstängd cirka 10 min åt gången

Starttid: kl. 14:00, 9/10, 2018

Uppdaterad: kl. 11:48, 15/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Trafiken går i ett körfält i vardera riktning. Kungsgatans infart söderut är avstängd liksom Österlånggatans infart norrut.

Starttid: kl. 22:00, 25/4, 2019

Uppdaterad: kl. 13:32, 20/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trollhättans stad

Aktivt vägarbete

Brunnsarbete. Begränsad framkomlighet

Starttid: kl. 15:27, 2/4, 2019

Uppdaterad: kl. 10:29, 8/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Rosenlundsbron är avstängd

Starttid: kl. 07:00, 1/4, 2019

Uppdaterad: kl. 10:30, 8/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Ny busshållplats NEG

Starttid: kl. 07:00, 1/4, 2019

Uppdaterad: kl. 07:07, 20/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Göteborgs Stad
Väg 160

Aktivt vägarbete

Kabelarbete på Tjörnbron, begränsad framkomlighet, ett körfält avstängt. Vissa vardagsnätter mellan kl.21:00 - 04:30 är endast ett körfält öppet. Trafiken leds då med hjälp av flaggvakter. Enstaka nätter stängs bron helt och trafiken hänvisas till Svanesundsleden. Information om nattasvstängningar syns endast i denna karta och med en egen symbol då det är bestämt sedan lunchtid det aktuella dygnet. Ytterligare information om projektet, samt länk till information om Svanesundsleden finns på www.trafikverket.se/tjornbron

Starttid: kl. 08:00, 9/4, 2019

Uppdaterad: kl. 14:56, 20/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
E6

Aktivt vägarbete

Broarbete. Arbetsfordon på platsen. Begränsad framkomlighet.

Starttid: kl. 01:00, 14/3, 2019

Uppdaterad: kl. 20:04, 23/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Vägen avstängd på grund av VA-arbete.

Starttid: kl. 07:00, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 16:41, 5/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trollhättans stad

Aktivt vägarbete

Vägen avstängd på grund av VA-arbete. Kasvägen kommer att vara öppen med tillfart från norr eller söder omväxlande under arbetstiden.

Starttid: kl. 07:00, 18/3, 2019

Uppdaterad: kl. 16:37, 5/3, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trollhättans stad

Aktivt vägarbete

Borrning av stålpålar. Trafiken regleras med trafikljus

Starttid: kl. 13:04, 27/2, 2019

Uppdaterad: kl. 10:30, 8/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket
Väg 553

Aktivt vägarbete

Beläggningsarbete av gång och cykelbana. Detta påverkar utrymmet på körbanan

Starttid: kl. 06:30, 9/2, 2019

Uppdaterad: kl. 09:51, 8/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Göteborgs Stad

Aktivt vägarbete

Arbeten med Gamlestads viadukten. Ett körfält avstängt

Starttid: kl. 07:00, 23/1, 2019

Uppdaterad: kl. 10:02, 8/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Göteborgs Stad

Aktivt vägarbete

Körfält avstängda Lindholmsallén på grund av fastighetsbygge. Detta Påverkar även del av Karlavagnsgatan, trafiken leds om. Kollektivtrafik, cyklister och gående påverkas inte. Tänk på att följ lokal skyltning på plats

Starttid: kl. 08:51, 1/2, 2019

Uppdaterad: kl. 10:15, 8/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Renovering av Vasabron.

Starttid: kl. 08:00, 29/5, 2018

Uppdaterad: kl. 11:52, 25/4, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Göteborgs Stad
Väg 155

Aktivt vägarbete

Ombyggnad av väg 155 och nybygge av planskild korsning

Starttid: kl. 07:00, 21/12, 2017

Uppdaterad: kl. 08:50, 9/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Aktivt vägarbete

Avstängning Marieholmsgatan

Starttid: kl. 07:00, 15/1, 2015

Uppdaterad: kl. 10:02, 8/5, 2019

Västra Götaland Vägarbete Stor påverkan
Källa: Trafikverket

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *